Albumy

Žalmy 5

Istý pustovník videl ako jeden démon provokoval iného démona, aby šiel a zobudil mnícha. Ale ten mu odvetil: „Nemôžem to spraviť. Lebo som ho už budil, ale on vstal a popálil ma, lebo okamžite spieval žalmy a modlil sa.“

Otcovia púšte

S radosťou Vám prinášame ďalší diel zhodobnených žalmov pre potešenie srdca a povzbudenie ducha. Nech sa stanú modlitbou, ktorá sa bude každý deň povznášať k Nebeskému Otcovi.

Žalmy 4

Žalmy sú pre toho, kto ich spieva, ako zrkadlo,aby v nich objavoval seba a hnutia svojej duše.

sv. Atanáz

Ďakujeme dobrému Bohu, že nám opäť doprial možnosť podieľať sa na niečom krásnom. Sú to ďalšie žalmy, ktoré sme mohli vďaka nemu zhudobniť, naspievať a nahrať. Veríme, že Vás potešia.

Za každým jedným z nich je ukrytý príbeh. Niekde je to modlitba v bolestiach, v úzkostiach i s prehrami. Inde je to jasavá radosť z Božej nehy. Sú v nich slová naplnené nádejou a dôverou v milujúceho, ktorý neopúšťa svojich drahých. A tiež tam nájdete pokoj, veľa pokoja zo slov, ktoré sú plné jeho láskavého a stále živého Slova, ktoré nás túži niesť na svojich krídlách a neustále zahŕňať svojím nekonečným milosrdenstvom.

Veríme, že do Vášho života vnesú niečo pekné, že sa budú môcť pre Vás stať prameňom modlitby, útechy a neustálej lásky toho, ktorý nás miloval ako prvý.

Žalmy 3

Žalm zaháňa démonov, privoláva pomoc anjelov, je zbraňou proti nočným strachom, odpočinkov mladých, útechou starcov, najkrajšou ozdobou žien. Pre začiatočníkov je abecedou, pre pokročilých radou, potvrdením pre starcov. Je hlasom Cirkvi.

svätý Bazil

Ďakujeme dobrému Bohu, že môžeme byť aspoň malou súčasťou tejto Krásy, ktorou je Boh sám ukrytý v nádherných textoch žalmov.

Biely Agát

Ďakujeme dobrému a milosrdnému Bohu za všetku Jeho lásku ku nám.

Tešíme sa z toho, že sme v roku Jeho nekonečného milosrdenstva mohli svojou troškou priniesť kúsok Jeho nehy a súcitu cez krásne básne a modlitby mnohých vzácnych ľudí.

Ďakujeme Ti, Bože, že si nám dal milosť zhudobniť a nahrať ich.

Prajeme Vám pokoj v duši, radosť zo života a veľa Božej lásky.

Žalmy 2

Milý don Bosco, opäť sa Ti ozývame. Čosi sme si už spolu prešli a znova Ťa túžime potešiť našou tvorbou, ktorá veríme, že Ti urobí radosť. Sú to žalmy, modlitby písané s láskou a v pravde.

Je to aj o nás tie slová. Aj my sa učíme žiť v láske a v pravde. Uprostred našich komunít, uprostred mladých, v službe. Takí akí sme. Veríme, že to je naša cesta. Tá, ktorú si vysníval pre nás. Tá, na ktorú si si nás povolal. Tento rok máš výročie narodenia. Bude to už celkom pekný čas od Tvojho narodenia… taká fajná dvestovečka :). Prijmi teda,
prosíme od nás tento darček, ako poďakovanie za všetko dobré a krásne, čím si nás na našej ceste zahŕňal a veríme, že i zahŕňať budeš. Sme radi, že sme na tej loďke života spolu s Tebou a prosíme Ťa, aby si za nás Tam Doma orodoval spolu s našou Maminou u dobrého Boha a zverujeme Ti všetkých, tých, ktorých nám posielaš do cesty, najmä našich bratov a mladých.

Žalmy 1

Milý don Bosco, túžime aj Tebe napísať aspoň zopár slov. Vieš, my umelci sme zvláštne tvory. Tak niekde medzi nebom a zemou…

A saleziánski umelci podobne – Tvoj sen sa stal skutočnosťou. Ty si túžil po šťastí mladých a mnohí z nich sa vďaka Tvojej láske ku ním aj šťastnými stávajú.

My kráčame za Tebou – s gitarami, s piesňami, s básňami… S tým istým snom v srdci. Jedine Ježiš je našou skutočnou oporou a posilou a bezpečnou vodkyňou naša Drahá Mamina.

A o Ježišovi sú aj tieto naše žalmy. O jeho láske, ktorá je stále živá. Aj vďaka Tvojmu snu, don Bosco. Ďakujeme Ti.

WordPress Video Lightbox Plugin