Žalm 10 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Komentár

Príliš rýchly a čisto ľudský súd by nám mohol potvdiť, že správanie zlého a zákerného
človeka vyhráva v každom čase a že je dobré ho obdivovať pre jeho odvahu. Zlý hovorí „nie je Boh, a aj keby bol, On nepozná, zabúda, ukryl sa, nezasiahne, nesúdi“. Akú ilúziu
a nebezpečenstvo však obsahuje táto myšlienka! Je tu veľmi zreteľná snaha kniežaťa zla
zničiť človeka a vzdialiť ho stále viac od jeho Boha.

Hlúpy človek (v biblickom chápaní hlúposti – ten, ktorý opovrhuje Bohom a jeho láskou)
nepozná tajomstvá trpezlivosti a dobroty Boha, nechápe Božiu lásku, ktorá ho pozýva, aby sa vrátil k nemu s pokáním a že je ochotný mu odpustiť každú neprávosť a každú zlú myšlienku.

V tomto všetkom Boh neopúšťa spravodlivých a stále si pamätá na svojich synov a dcéry, aby im dával pocíť svoju lásku a pomoc v každom čase. Je to veľká pravda a útecha pre tých, ktorí milujú Boha. On sa stará, zasahuje, požehnáva a vypočuje túžbu pokorných.

Boh posilní každé srdce túžiace po jeho láske a dá silu tým, ktorí žijú podľa jeho zákonov, ktoré sú dokonalé a nádherné. Falošný človek hovorí „nie je Boh“, ale slovo veriaceho človeka, ktorý dôveruje je: „Večný je kráľ kráľov navždy a naveky vekov.“ On panuje ako kráľ nad všetkými a každému dáva podľa jeho činov.

WordPress Video Lightbox Plugin