Žalm 10

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Vzdávanie vďaky

Pane, prečo si tak ďaleko?
Prečo sa skrývaš v časoch súženia?
Bezbožný vo svojej pýche sužuje bedára;
nech sa chytí do nástrah, čo sám zosnoval.
Veď hriešnik sa chvastá svojou náruživosťou
a lakomec sa vychvaľuje.
Hriešnik pohŕda Pánom a namyslene hovorí:
„Boh nezasahuje; Boha niet.“

Také sú všetky jeho myšlienky
a jeho cesty sú vždy úspešné.
Ďaleko je od myšlienky na tvoj súd
a všetkých svojich odporcov nemá za nič.

V srdci si takto hovorí: „Mnou nič nepohne,
ani mňa, ani moje pokolenie nezastihne nešťastie.“
Jeho ústa sú plné luhania, klamu a podvodu;
pod jeho jazykom zločin a násilie.
Sedí na postriežke blízko osád,
nevinného zákerne zabíja.
Očami sliedi za chudákom;
ako lev v húštine číha v úkryte.
Číha, chce schvátiť bedára;
chytá ho a hádže naňho sieť.
Prikrčí sa a vyrúti, i hynú chudáci
v jeho násilných pazúroch.

V duchu si ešte hovorí: „Boh zabudol,
odvrátil svoju tvár, vôbec sa nedíva.“

Povstaň, Pane, Bože, zdvihni svoju ruku,
nezabúdaj na úbohých.
Ako môže bezbožník Bohom pohŕdať?
Ako si môže v duchu hovoriť: „Boh nezasiahne!“?

Ty vidíš, veď ty hľadíš na útrapy a žiaľ
a berieš ich do svojich rúk.
Na teba sa chudák spolieha
a sirote pomáhaš.
Rozmliažď rameno hriešnika a zločinca;
budeš hľadať jeho hriech, a už ho nenájdeš.

Pán je kráľom navždy, na veky vekov.
Pohania vymizli z jeho krajiny,
Pane, ty vyslýchaš túžbu úbožiakov,
vzpružuješ im srdce, ucho si k nim nakláňaš.
Zastaň sa práva siroty a utláčaného,
aby už nikdy nenaháňal hrôzu človek stvorený zo zeme.

Komentár

Kedysi tvorili so žalmom 9 jeden žalm.

Tento žalm je plačom, vzdychaním a zvolávaním proti nepriateľom. Autor je sužovaný veľkým problémom: prečo sa zdá, že Boh sa ukrýva práve vtedy, keď by jeho prítomnosť a jeho zásah boli také veľmi potrebné. Jeho vplyv by zabránil tomu, aby zlí neubližovali chudákom, neurážali Boha a nepopierali by jeho existenciu a nevychádzali by im ich úskoky.

Žalmista sa pozastavuje a opisuje zlobu, násilie, ubližovanie a nebezpečné prekážky zlých ľudí proti slabým a ich duchovnú slepotu. Psychológia a spôsob konania ľudí, ktorí neveria v Božiu dobrotu a lásku a robia si z neho posmech sú celkom jasné a charakteristické: ich správanie môže byť jasne zadefinované: urážanie Boha a násilie proti blížnemu.

Modlitba pokračuje zvolávaním k Pánovi v prospech chudobných, ktorí sú utláčaní, ktorí dôverujú v neho v spoliehajúcej sa istote, že on určite zasiahne v ich pomoc.

Tradícia pokladala žalmy 9 a 10 za proroctvo o smrti a zmŕtvychvstaní Krista.

V tomto žalme spoločenstvo veriacich zvoláva návrat Pána, zatiaľ čo diabol robí svoje posledné pokusy, aby tvoril ilúziu, že všetko vo svete je v jeho moci a že môže beztrestne páchať každú neprávosť a šliapať po chudobných, ktorí sa nemôžu brániť.

Nech tento žalm znovu vloží do nás nádej Pána a očakávanie jeho príchodu.

WordPress Video Lightbox Plugin