Žalm 101 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Komentár:

V tradícii takzvaných „kresťanských kráľov“ bol tento žalm nazvaný ako „zrkadlo vládcu“, text, ktorí však títo králi nebrali do dôsledkov. Žalm v duchu múdrosti Izraela a Orientu, túži ponúknuť obraz spravodlivého politika na základe dvoch podstatných línií. 

Tá prvá je osobná vernosť vo výbere cesty dokonalosti a celistvosti už vo vnútri svojej rodiny a svojho dvora, s tým, že sú odstránení skorumpovaní radcovia a modloslužobné pokušenia (v. 1-4). 

Druhá zložka má viac verejnú a spoločenskú charakteristiku: boj proti klamstvu, donášaniu, falošnému súdnemu svedectvu, útok na prehnanú moc vysokých tried, obranu chudobných, zodpovedný výber ministrov, stále úsilie (už od rána, tak hovorí symbolicky v.8) a vylúčenie podvodníkov a zlých (v.5-8).

Je to idelány program vládcu štátu, ktorý nechce byť absolútnym rozhodcom, ale dlhodobo sa držať spravodlivého a dokonalého kráľa, Boha, podľa klasickej vízie kráľa dávidovskej línie.

WordPress Video Lightbox Plugin