Žalm 103 – 1. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 103 1. časť komentár:

Vyjadrenie „Boh je láska“ z prvého Jánovho listu (4,8) sa zdá, akoby bolo takmer vopred vyjadrené v tomto požehnaní, ktoré F. Nietzsche definoval ako „knihu Božej spravodlivosti“, spravodlivosti, ktorá pozná odpustenie. Nemecký filozof citoval tento žalm vo svojej polemike proti redukovaniu Starého Zákona na svedectvo o iba trestajúcej Božej spravodlivosti. Celý žalm je ukrytý medzi dvomi požehnaniami, osobnom, ktoré je prvé (v. 2-3) a zborovo-kozmickom, ktoré je finálne (v. 20-23). Takto sa žalm rozvíja dvomi dynamikami. Prvá je nežný spev lásky a odpustenia (v. 4-10), odpustenia, ktoré prevyšuje prísne normy spravodlivosti (v. 10). Druhá dynamika je lyrická a oslavuje vzťah medzi Božou láskou a ľudskou krehkosťou (v. 11-19) a to pomocou piatich podobenstiev, ktoré majú veľkú účinnosť: vertikálna vzdialenosť nebo-zem, horizontálna východ-západ, otcovská neha, tráva a kvet na poli. Nad celou touto scénou vyniká láskavá dobrota Boha, ktorá je okrem iného vyjadrená aj slávnym hebrejským koreňom rhm, ktorý značí „vnútornú a citovú“ materinskú lásku Boha pre svoje stvorenie. Človek slabý a nepodstatný, „krátky dní a naplnený nepokojom“ (Jób 14,1) je odetý do „Božej lásky, ktorá je navždy“ (v. 17). (G. F. Ravasi, D. M. Turoldo)

„Tento žalm má vôňu stránky z denníka, napísaného preto, aby sme si uprostred šialenosti života a každého dňa spomenuli, kto je Boh a čo spravil pre nás. V Evanjeliu sa od Ježiša žiada nejaké znamenie z neba a jeho odpoveď je príznačná: nebudete mať ďalšie znamenia, mali ste ich už dosť na to, aby ste uverili. A v tomto žalme sa nám obracia priamo k duši, v osobnom a intímnom dialógu, ktorý slúži k tomu, aby nám pripomenul všetky znamenia, všetky vstupy, činy lásky, ktoré Boh vykonal pre nás. Duša si má spomenúť dobre aké dobrodenia Pán vykonal: odpustenie, uzdravenie, spása, prosperita a ochrana utláčaných. Sú napomenutím a sú pripominané Božie znamenia, ktoré nám boli odovzdané v Starom Zákone, ktorý je koreňom našej kresťanskej viery, predovšetkým sa máme presvedčiť o tom, že Pánova logika nie je ako naša: Boh nerozmýšľa a nekoná ako človek, nemá v sebe nevraživosť, odpúšťa nám naše viny a predovšetkým nás zachraňuje z našich hriechov nesmiernosťou svojej lásky. Pán vie, že sme prach, aj my si to máme vždy pripomínať, máme si spomínať na to, že smrť je súčasťou nášho života, že iba prechádzame a nemá zmysel minúť tento nesmierny dar pre niečo, čo má malú cenu. To, o čo sa máme snažiť je Božia láska,  ktorá je večná a ktorá sa prenáša „z generácie na generáciu“. Aj pred príchodom Ježiša Krista sa čítavala v tomto žalme architektúra Božieho plánu: kráľovstvo založené na láske, v ktorom je miesto iba pre túto logiku.“ (Vittorio Cicchetti)

WordPress Video Lightbox Plugin