Žalm 103

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 103

Dobroreč, duša moja, Pánovi
a celé moje vnútro jeho menu svätému.
Dobroreč, duša moja, Pánovi
a nezabúdaj na jeho dobrodenia.
Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti,
on lieči všetky tvoje neduhy;
on vykupuje tvoj život zo záhuby,
on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou;
on naplňuje dobrodeniami tvoje roky,
preto sa ti mladosť obnovuje ako orlovi.
Pán koná spravodlivo
a prisudzuje právo všetkým utláčaným.
Mojžišovi zjavil svoje cesty
a synom Izraela svoje skutky.

II

Milostivý a milosrdný je Pán,
zhovievavý a dobrotivý nesmierne.
Nevyčíta nám ustavične naše chyby,
ani sa nehnevá naveky.
Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov,
ani nám neodpláca podľa našich neprávostí.
Lebo ako vysoko je nebo od zeme,
také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja.

II

Ako je vzdialený východ od západu,
tak vzďaľuje od nás našu neprávosť.
Ako sa otec zmilúva nad deťmi,
tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja.

II

Veď on dobre vie, z čoho sme stvorení;
pamätá, že sme iba prach.
Ako tráva sú dni človeka,
odkvitá sťa poľný kvet.
Ledva ho vietor oveje, už ho niet,
nezostane po ňom ani stopa.

III

No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť
voči tým, čo sa ho boja
a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti,
tie, čo zachovávajú jeho zmluvu,
čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich.
Pán si pripravil trón v nebesiach;
kraľuje a panuje nad všetkými.
Dobrorečte Pánovi, všetci jeho anjeli,
udatní hrdinovia, čo počúvate na jeho slová
a plníte jeho príkazy.
Dobrorečte Pánovi, všetky jeho zástupy,
jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte.
Dobrorečte Pánovi, všetky jeho diela,
všade, kde on panuje.
Dobroreč, duša moja, Pánovi.

Komentár

Taký veľmi silný je cit a nadšenie tejto nádhernej a vznešenej modlitby k oslave dobroty a milosrdnej Božej lásky, že človek pri jej recitovaní má pocit, že je v objatí toho istého milosrdenstva a že žije v ňom. Plná láskavosti, Božsky jasná a svetlá je atmosféra, v ktorej sa hýbe táto modlitba. Kto ju recituje s vierou vychádza z nej povzbudený a potešený, zo srdcom plným uznania: naozaj nám pomáha skutočne ochutnať aký dobrý a láskavý je Pán.

Žalmista cíti povinnosť chváliť Pána za nekonečné dobrodenia, ktoré mu doprial, spomína na ne a vypočítava ich s vďačnou dušou. To, čo osobitne dojíma žalmistu, je Božia trpezlivosť a jeho dobrota a veľkodušnosť v odpúšťaní hriechov. Tento nádherný hymnus uznania končí s veľkolepým finále, v ktorom ku žalmistovmu hlasu sú pozvaní zjednotiť sa anjeli, poslovia Božieho milosrdenstva a všetky Božie stvorenia.

Dobrota a láskavosť Boha, nášho Spasiteľa sa nám zjavili v Ježišovi Kristovi (Tit 3,4, Ef 1,7-8, Rim 8,32). milosrdenstvo Božie ku nám sa volá Ježiš Kristus. Tak sa v liturgii hymnus Božieho milosrdenstva stal hymnom o Ježišovi Kristovi, v ktorom sa stali telom všetky Božie dobrodenia vymenované v žalme (Mt 16,19, Mt 4,23, Lk 6,19, Jak 5,11).

„Dobroreč Pánovi duša moja, nezabúdaj na toľké jeho dobrodenia.“ Toto je povzbudenie žalmu, ktoré nachádzame v spomienke na Božie dobrodenia vyjadrené vďakou. Vďačnosť je uznanie toho, že všetko, čo sme, z čoho žijeme a čo sa prihodí v našich životoch i to, čo nás obkolesuje, čiže aj ťažkosti, skúšky a trápenia života, sú Božím darom. Ako také patria do tajomného Božieho plánu našej spásy, predovšetkým keď v niektorých z nich nedokážeme objaviť skutočný význam (2Kor 4,7). vďačnosť je živená aj uznaním našej krehkosti a slabosti, ktorá viac vyjavuje Boží dar. Vďačnosť je sprevádzaná aj s prijatím Božích darov a túžbou spolupracovať s Ním, aby jeho dary mohli prinášať ovocie v nás.

Najväčšie vyjadrenie vďačnosti je nám dané Kristom v Eucharistii (vzdávanie vďaky) v nej nás Kristus spája so sebou vo vzdávaní vďaky Otcovi za tú spásu, ktorou je Eucharistia spomienkou, v ktorej sa napĺňa a na ktorej sa my účastníme. Takýmto spôsobom, keď ďakujeme Bohu za jeho dary, oni sa v nás obnovujú a rozmnožujú až do dňa, v ktorom pri získaní dokonalého daru, my budeme žiť vo večnom vzdávaní vďaky.

WordPress Video Lightbox Plugin