Žalm 11

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Pán – dôvera spravodlivého

Dôverujem v Pánovi. Akože mi môžete hovoriť:
„Uleť na vrch ako vrabec!?

Lebo, hľa, hriešnici napínajú luk,
šíp kladú na tetivu,
aby zákerne zasiahli ľudí statočných.
Keď sa rúcajú základy,
čože môže spravodlivý urobiť?“

Pán prebýva vo svojom svätom chráme,
Pán tróni na nebesiach.
Jeho oči hľadia na úbožiaka,
jeho zrak skúma každého človeka.
Pán skúma spravodlivého i hriešnika
a nenávidí toho, čo miluje neprávosť.
Žeravé uhlie spúšťa na hriešnikov;
oheň so sírou a spaľujúci víchor; to je ich údel.

Lebo Pán je spravodlivý a miluje spravodlivosť;
statoční uvidia jeho tvár.

Komentár

Priatelia vyzývajú žalmistu, aby utiekol a skryl sa. Jeho nepriatelia chystajú proti nemu rôzne pasce, vládne tu nespravodlivosť. On si však nachádza priestor, aby vyjadril svoju dôveru v Boha, ktorý zhora z nebies pozná a skúma ľudské srdcia a vo vhodnej chvíli necháva dopadnúť na zlých spravodlivý trest. (Gn 12,26). U Pána nachádza žalmista nedobytnú pevnosť pred svojimi nepriateľmi a pomoc, aby mohol žiť pokojný život.

Žalm je pripisovaný Dávidovi a môže mať súvislosť s 1 Sam 26,19.

Tento žalm ponúka dva dosť odlišné obrazy. V prvom je svet ponorený do chaosu, v ktorom prevažuje zlo a zlí ľudia sa spájajú a chystajú pasce proti čestným.

V druhom je Boh, ktorý z nedosiahnuteľného trónu v nebi pozoruje každú vec a je rozhodnutý a pripravený konať, aby priniesol spravodlivosť. V týchto dvoch obrazoch je realita kresťanskej existencie na zemi i života každého spravodlivého človeka.

Božie svetlo a pokoj sú neporaziteľnou pevnosťou, duša spravodlivého je svätým chrámom, malým nebom. Do tohto vnútorného hradu, do tejto cely, kde býva Boh, je nevyhnutné znovu vstúpiť a utiekať sa so stíšením sa, zvnútornením a modlitbou, aby sme znova nabrali silu proti útlakom zvonka. Uzobrať sa (stíšiť sa vnútorne) značí stáť pred Božou tvárou.

Okamihy znechutenia a sklamania, ktoré zažívali učeníci, sa dejú aj v živote kresťana. Pán je prítomný nielen na nebi, ale aj v intimite srdca: pozoruje každú vec a vo vhodnom okamihu koná a prináša útechu a spásu.

WordPress Video Lightbox Plugin