Žalm 112 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 112 2. časť komentár: O múdrosti spravodlivého

„Ak bol Boh protagonistom predchádzajúceho alfabetického Aleluja (Žalmu 111), v tejto paralele je spravodlivý hlavným aktérom. A práve preto, že v kresťanskom použití tohto žalmu je v liturgii ku cti svätých, žalm 112 sa stal jedným z klasických textov v západnej hudbe (Monteverdi, Benedetto Marcello, Vivaldi, Mozart, Bruckner…).Aj Pavol citoval v. 8 vo svojom malom traktáte o kresťanskej almužne v 2Kor 9,6-9.

Štruktúra tejto lyriky, ktorá má múdroslovné zafarbenie, má základ v úmyslenom šikmom dvojdielnom obraze: spravodlivému sú rezervované všetky verše okrem posledného, ktorý opisuje nespravodlivého ako škrípe zubami a je červený od závisti. Spravodlivý však je vyzdvihovaný pre svoju sociálnu veľkodušnosť: požičiava, hojne rozdáva chudobným a spravodlivosť je lampa, ktorú má stále zažatú na ceste svojho života.“ (G.F. Ravasi, D.M. Turoldo)

WordPress Video Lightbox Plugin