Žalm 119

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Žalm {r:Ž}119, 73-80{/r}

X – י (Jód)

Tvoje ruky ma utvorili a stvárnili.
Daj mi chápavosť a osvojím si tvoju náuku.
Uzrú ma bohabojní a budú sa tešiť,
že veľmi dôverujem tvojim slovám.
Viem, Pane, že spravodlivé sú tvoje rozsudky
a že si ma právom pokoril.
Buď ku mne milosrdný a poteš ma,
ako si prisľúbil svojmu služobníkovi.
Nech zostúpi na mňa tvoje zľutovanie a budem žiť,
lebo tvoj zákon je mojím potešením.
Nech sú zahanbení pyšní, čo ma úskočne sužujú,
ja však neprestanem rozjímať o tvojich príkazoch.
Nech sa pridajú ku mne tí, čo sa ťa boja
a čo poznajú tvoju náuku.
Nech sa mi srdce nepoškvrní priestupkom proti tvojim príkazom,
aby som sa hanbiť nemusel.

WordPress Video Lightbox Plugin