Žalm 119

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Žalm {r:Ž}119, 81-88{/r}

XI – כ (Kaf)

Duša mi omdlieva túžbou za tvojou spásou
a tvojim slovám veľmi dôverujem.
Oči mi slabnú túžbou za tvojím výrokom
a hovoria: „Kedy ma potešíš?“
Hoci som ako mech v dyme,
predsa nezabúdam na tvoje ustanovenia.
Koľko dní ešte ostáva tvojmu sluhovi?
Kedy už mojich nepriateľov na súd predvoláš?
Jamu mi vykopali namyslenci,
tí, čo nežijú podľa tvojho zákona.
Všetky tvoje predpisy sú pravdivé;
prenasledujú ma úskočne: pomôž mi.
Bezmála ma zahubili na zemi;
no ja som ani tak neopustil tvoje príkazy.
A preto, že ty si milosrdný, dožič mi života
i budem sa pridŕžať tvojej náuky.

WordPress Video Lightbox Plugin