Žalm 119

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Žalm {r:Ž}119, 89-96{/r}

XII – ל (Lamed)

Pane, tvoje slovo
trvá naveky ako nebesia.
Tvoja vernosť z pokolenia na pokolenie;
upevnil si zem a ona trvá.
Podľa tvojho rozhodnutia všetko trvá podnes,
lebo všetko slúži tebe.
Keby mi tvoj zákon nebol rozkošou,
vari by som bol už zahynul vo svojom pokorení.
Nikdy nezabudnem na tvoje príkazy,
lebo nimi ma oživuješ.
Tvoj som: zachráň ma,
veď dbám na tvoje príkazy.
Hriešnici striehnu na mňa a chcú ma zahubiť,
ale ja rozjímam o tvojich príkazoch.
Videl som, že každá dokonalosť má medze,
iba tvoj príkaz platí neobmedzene.

WordPress Video Lightbox Plugin