Žalm 119

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Žalm {r:Ž}119, 97-104{/r}

XIII – מ (Mem)

Pane, tvoj zákon veľmi milujem,
rozjímam o ňom celý deň.
Tvoja náuka robí ma rozumnejším nad mojich nepriateľov,
ustavične sa jej pridŕžam.
Múdrejší som nad všetkých mojich učiteľov,
lebo o tvojich prikázaniach rozjímam.
Chápavejší som nad starcov,
lebo zachovávam tvoje príkazy.
Svojim nohám nedovolím vykročiť na zlé cesty,
chcem dodržiavať tvoje slová.
Neodkláňam sa od tvojich predpisov,
lebo ty si mi zákon stanovil.
Aké sladké sú tvoje výroky môjmu podnebiu,
mojim ústam sú sladšie ako med.
Zmúdrel som z tvojich príkazov,
preto nenávidím cesty klamstva.

WordPress Video Lightbox Plugin