Žalm 119

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Žalm {r:Ž}119, 105-112{/r}

XIV – נ (Nún)

Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy
a pochodeň na mojich chodníkoch.
Prisahal som a trvám na tom,
že budem zachovávať tvoje spravodlivé výroky.
Pane, vždy a všade ma ponižujú,
daj mi žiť, ako si prisľúbil.
Pane, láskavo prijmi obetu chvály mojich úst
a pouč ma o svojich zámeroch.
Môj život je stále v nebezpečenstve,
ale ja nezabúdam na tvoj zákon.
Hriešnici mi kladú nástrahy,
ale ja neopúšťam tvoje príkazy.
Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom,
lebo je slasťou môjmu srdcu.
Srdce som si upriamil tak, aby plnilo tvoje príkazy
navždy a naveky.

WordPress Video Lightbox Plugin