Žalm 119

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Žalm {r:Ž}119, 137-144{/r}

XVIII – צ (Sade)

Pane, ty si spravodlivý
a správne sú tvoje rozsudky.
V spravodlivosti si vyniesol svoje prikázania
a v dokonalej pravdivosti.
Spaľuje ma horlivosť,
lebo moji nepriatelia zabúdajú na tvoje slová.
Tvoj výrok je dokonale vyskúšaný v ohni
a tvoj sluha ho miluje.
Mladučký som a opovrhovaný,
no nezabúdam na tvoje príkazy.
Tvoja spravodlivosť je spravodlivosť naveky
a tvoj zákon je číra pravda.
Keď ma postihne úzkosť a súženie,
potešenie nájdem v tvojich príkazoch.
Tvoje ustanovenia sú spravodlivé naveky,
daj mi to pochopiť a budem žiť.

WordPress Video Lightbox Plugin