Žalm 119

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Žalm {r:Ž}119, 145-152{/r}

XIX – ק (Kóf)

Z celého srdca volám, Pane, vyslyš ma;
chcem zachovať tvoje ustanovenia.
K tebe volám, zachráň ma;
a budem plniť tvoje príkazy.
Ešte pred svitaním prichádzam a volám o pomoc,
na tvoje slová sa veľmi spolieham.
Už pred odchodom nočnej stráže otvárajú sa mi oči,
aby som rozjímal o tvojich výrokoch.
Pane, pre svoje milosrdenstvo čuj môj hlas
a oživ ma podľa svojho rozhodnutia.
Blížia sa tí, čo ma zlostne prenasledujú,
tí, čo sa vzdialili od tvojho zákona.
Pane, ty si blízko
a všetky tvoje predpisy sú pravdivé.
Odprvoti viem z tvojich prikázaní,
že si ich ustanovil naveky.

WordPress Video Lightbox Plugin