Žalm 119

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Žalm {r:Ž}119, 9-16{/r}

II – ב (Bét)

Ako sa mladík na svojej ceste udrží čistým?
Tak, že bude zachovávať tvoje slová.
Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam;
nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.
V srdci si uchovávam tvoje výroky,
aby som proti tebe nezhrešil.
Pane, ty si velebený;
nauč ma svoje ustanovenia.
Svojimi perami vypočítavam
všetky výroky tvojich úst.
Keď idem cestou tvojich zákonov,
mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.
Chcem sa cvičiť v tvojich predpisoch,
rozjímať o tvojich cestách.
V tvojich ustanoveniach mám záľubu,
na tvoje slová nechcem zabúdať.

WordPress Video Lightbox Plugin