Žalm 119

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Žalm {r:Ž}119, 161-168{/r}

XXI – ש (Sin)

Hoci ma kniežatá prenasledujú pre nič za nič,
moje srdce si tvoje slová ctí.
Z tvojich výrokov sa radujem
ako ten, čo získal korisť bohatú.
Nenávidím klamstvo, protiví sa mi;
ale tvoj zákon milujem.
Cez deň ťa chválim sedemkrát
pre tvoje spravodlivé rozsudky.
Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon;
a nemajú sa na čom potknúť.
Pane, vyčkávam tvoju pomoc
a plním tvoje predpisy.
Moja duša uchováva tvoje ustanovenia
a ja ich veľmi milujem.
Zachovávam tvoje prikázania a ustanovenia:
lebo pred tebou sú všetky moje cesty.

WordPress Video Lightbox Plugin