Žalm 119

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Žalm {r:Ž}119, 169-176{/r}

XXII – ת (Tau)

K tebe, Pane, nech prenikne moja úpenlivá prosba;
podľa tvojho slova daj mi chápavosť.
Nech dôjde k tebe moja žiadosť;
vysloboď ma, ako si prisľúbil.
Z perí mi vytryskne chválospev,
že si ma naučil svoje ustanovenia.
Môj jazyk nech spieva o tvojich výrokoch,
lebo spravodlivé sú všetky tvoje príkazy.
Tvoja ruka nech mi pomáha,
veď som si vyvolil tvoje príkazy.
Pane, túžim za tvojou pomocou
a tvoj zákon je mi slasťou.
Ja budem žiť a teba chváliť
a tvoje rozhodnutia mi pomôžu.
Blúdim ako ovca, čo sa stratila;
hľadaj svojho sluhu, lebo nezabúdam na tvoje predpisy.

WordPress Video Lightbox Plugin