Žalm 119

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Žalm {r:Ž}119, 17-24{/r}

III – ג (Gimel)

Preukáž dobro svojmu služobníkovi a budem žiť
a tvoje slová zachovám.
Otvor mi oči,
aby som pozoroval divy tvojho zákona.
Hoci som na zemi iba hosť,
neskrývaj predo mnou svoje predpisy.
Túžbou za tvojimi výrokmi sa mi duša umára,
umára jednostaj.
Pyšných zahriakuješ
a tí, čo bočia od tvojich príkazov, sú prekliati.
Oddiaľ odo mňa hanbu a potupu,
lebo ja dodržiavam tvoje ustanovenia.
Hoci mocnári zasadajú a radia sa proti mne,
tvoj sluha rozjíma o tvojich predpisoch.
Veď tvoje ustanovenia sú mi rozkošou
a tvoje príkazy sú mojimi radcami.

WordPress Video Lightbox Plugin