Žalm 119

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Žalm {r:Ž}119, 33-40{/r}

V – ה (Hé)

Pane, ukáž mi cestu svojich prikázaní
a ja vždy pôjdem po nej.
Daj mi chápavosť a ja tvoj zákon zachovám
a celým srdcom sa ho budem pridŕžať.
Priveď ma na chodník svojich príkazov,
lebo som si ho obľúbil.
Nakloň mi srdce k svojej náuke,
a nie ku chamtivosti.
Odvráť mi oči, nech nepozerajú na márnosť;
na tvojej ceste dopraj mi života.
Svojmu sluhovi splň svoj sľub,
čo vedie k bázni pred tebou.
Odvráť odo mňa potupu, ktorej som vystavený;
veď tvoja náuka je radostná.
Hľa, túžim za tvojimi príkazmi;
nuž oživ ma v svojej spravodlivosti.

WordPress Video Lightbox Plugin