Žalm 119

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Žalm {r:Ž}119, 41-48{/r}

VI – ו (Vau)

Pane, nech zostúpi na mňa tvoje zmilovanie,
tvoja pomoc, ktorú si mi prisľúbil.
Potom odpoviem tým, čo ma potupujú,
že dôverujem tvojim slovám.
Nikdy neodním slovo pravdy z mojich úst,
veľmi dôverujem tvojim výrokom.
Tvojho zákona sa chcem stále pridŕžať,
na večné veky.
Tak budem kráčať bezpečnou cestou,
lebo dbám na tvoje príkazy.
O tvojej náuke budem svedčiť pred kráľmi
a nebudem sa hanbiť.
Budem sa tešiť z tvojich predpisov,
lebo som si ich obľúbil.
Svoje ruky budem dvíhať k tvojim predpisom, ktoré som si obľúbil;
a cvičiť sa budem v tvojich príkazoch.

WordPress Video Lightbox Plugin