Žalm 119

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Žalm {r:Ž}119, 57-64{/r}

VIII – ח (Chét)

Pane, ty si moje všetko;
povedal som: Budem zachovávať tvoje slová.
Celým srdcom ťa prosím;
zmiluj sa nado mnou, ako si prisľúbil.
O svojich cestách rozmýšľam
a svoje kročaje riadim podľa tvojej náuky.
Ponáhľam sa
a neváham zachovávať tvoje prikázania.
Dostal som sa do osídel hriešnikov,
no predsa som nezabudol na tvoj zákon.
Uprostred noci vstávam a zvelebujem ťa
za tvoje spravodlivé výroky.
Pridávam sa ku všetkým tvojim ctiteľom,
k tým, čo zachovávajú tvoje príkazy.
Pane, zem je plná tvojej milosti;
nauč ma tvojim ustanoveniam.

WordPress Video Lightbox Plugin