Žalm 119

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Žalm {r:Ž}119, 65-72{/r}

IX – ט (Tét)

Pane, svojmu služobníkovi si preukázal dobro,
ako si prisľúbil.
Nauč ma dobrotivosti, múdrosti a poznaniu,
veď verím tvojej náuke.
Pred svojím pokorením som blúdil,
no teraz už dbám na tvoje výroky.
Dobrotivý si a preukazuješ dobrodenia,
daj mi poznať tvoju spravodlivosť.
Pyšní vymýšľajú proti mne klamstvá,
no ja z celého srdca zachovávam tvoje príkazy.
Ich srdce stučnelo a otupelo,
ja však mám radosť v tvojom zákone.
Že som bol pokorený, dobre mi,
aspoň som si tvoju spravodlivosť osvojil.
Lepší je pre mňa zákon tvojich úst
ako tisícky v zlate a striebre.

WordPress Video Lightbox Plugin