Žalm 119

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Žalm {r:Ž}119, 1-8{/r}

I – א (Alef)

Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny,
čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy
a celým srdcom ho vyhľadávajú.
To sú tí, čo nepáchajú neprávosť
a idú jeho cestami.
Ty si dal príkazy,
aby sa verne plnili.
Kiež by ma moje cesty viedli tak,
žeby som zachovával tvoje ustanovenia.
Veru nebudem zahanbený,
keď budem dodržiavať všetky tvoje príkazy.
S úprimným srdcom ti chcem ďakovať,
že som poznal tvoje spravodlivé výroky.
Tvoje ustanovenia chcem zachovať,
len ty ma nikdy neopusť.

WordPress Video Lightbox Plugin