Žalm 123

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 123

Oči dvíham k_tebe,
čo na nebesiach prebývaš.
Ako oči sluhov hľadia na ruky svojich pánov,
ako oči služobníc hľadia na ruky svojej panej,
tak hľadia naše oči na Pána, nášho Boha,
kým sa nezmiluje nad nami.
Zmiluj sa, Pane, nad nami, zmiluj sa nad nami,
lebo už máme dosť pohŕdania;
lebo naša duša má už dosť výsmechu boháčov
a pohŕdania pyšných.

Komentár

Vznikol pravdepodobne v rokoch po exile a uvažuje nad smutnými podmienkami,  v ktorých žil Izrael pokorený blízkymi národmi a obkľúčený intrigami a nepriateľskými mocnosťami, ktoré bránili obnove a znovuzrodeniu Jeruzalema (Neh 3 – 4).  Izrael dvíha svoje oči k Bohu a je úplne v jeho rukách ako sluha, ktorého život je úplne v rukách Pána v očakávaní toho, že on bude k nemu milosrdný.

Aj keď Božia ruka udrela Izrael tvrdo, napriek tomu vidí v nej svoju jedinú spásu a túži uviesť do praxe všetky Božie priania.

Táto modlitba nachádza v Kristových ústach svoje plné ospravedlnenie: (Iz 42, 1 – 7, 49, 2 – 6, 50, 4 – 9, 52, 13 – 53). V ňom sa napĺňa to, že jeho duša je nasýtená horkosťou, poníženosťou ( Mt 12, 17 – 21, 8, 17, 27, 29.41, Hebr 5, 7) . Kristus prosil o pomoc nielen pre seba, ale predovšetkým pre celé ľudstvo a pre všetkých obdržal oslobodenie a milosť.

Služobníci Boží a Ježiša Krista sú aj apoštoli, keď píšu kresťanom (Rim 1,1, Flp 1,1, Tít 1,1, Jak 1,1, 2Pt 1, 1, Jud 1,1, Zjv 1, 1).

Božími a Ježišovými služobníkmi sú aj kresťania (1Kor 7, 22 – 23, Ef 6,6, 1Pt 2, 16).

Týmto žalmom prosíme o milosť a odpustenie za seba a ochranu na duchovnej ceste najmä počas pôstu v našej príprave na Veľkú noc. Taktiež sa modlíme tento žalm počas obdobia duchovných cvičení. Je spevom stúpania (pútnickým žalmom). Prosíme o odpustenie za naše biedy, slabosti, zlá, ktorými zatieňujeme to, že nás Kristus vykúpil.

Tento žalm, ktorý pomáhal Izraelu v ťažkých chvíľach jeho znovubudovania, nás posilňuje na ceste nášho duchovného výstupu, osobitne namáhavého po             smutnej skúsenosti hriechu.  Vo svojej krátkosti nám necháva dôležité ponaučenie: s pohľadom upretým na Krista, s pocitom úplnej závislosti a bdelého očakávania ideme s bezhraničnou a vytrvalou dôverou hľadať jeho Milosrdenstvo. „Zmiluj sa Pane nad nami!“ (Mt 9, 27, 15,22, 17,14, 20,30).

WordPress Video Lightbox Plugin