Žalm 124

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 124

Keby sa nás Pán nebol ujal, nech to povie Izrael,
keby sa nás Pán nebol ujal,
keď ľudia povstali proti nám,
vari by nás živých boli prehltli,
keď proti nám blčala ich zúrivosť.
Vari by nás bola voda zaliala
a riava sa prevalila cez nás.
Vari by sa boli prevalili cez nás rozbúrené vody.
Nech je velebený Pán,
že nás nevydal ich zubom za korisť.
Naša duša unikla ako vtáča
zo siete poľovníkov.
Slučka sa roztrhla
a my sme na slobode.
Naša pomoc v mene Pánovom,
ktorý stvoril nebo i zem.

Komentár

Opäť raz šiel Izrael oproti smrteľnému nebezpečenstvu a po mnohý raz sa dotkol toho, že keby Pán nebol spolu s ním, nenašiel by záchrancu: nepriatelia by ho zničili ako divé šelmy a rozbúrený potok. Uznanie Božieho zázraku sa prejavuje vo vďačnosti Pánovi, ktorý nenechal svoj ľud v rukách nepriateľov a vyslobodil duše svojich veriacich zo slučky.

Táto modlitba plná živých obrazov, ktoré sú konkrétne a plná spontánnosti je ako výdych úľavy, keď skončilo smrteľné nebezpečenstvo. To môže mať súvis s celými dejinami hebrejského ľudu, ktorý by nemal existenciu a kontinuitu, ak by Pán nebol s Izraelom.

Z úst Izraelitov prešla táto modlitba podľa patristickej tradície na pery apoštolov a mučeníkov a všetkých tých, ktorí kvôli viere v Krista trpeli prenasledovania. Spievajú tento žalm aj tí členovia kresťanského spoločenstva, ktorí už odišli z tohto sveta, spievame ho my spojení s nimi v nádeji počas nášho putovania do vlasti. Naša pomoc je skutočne v Pánovom mene. (Flp 4,13)

Pán potom ako nás vyslobodil z diablových slučiek, žije v nás, aby nás stále viac oslobodzoval zo zostávajúcich pascí našich vášní.

V stúpaní našej duchovnej cesty nás tento žalm učí byť citlivými na Pánovo utrpenie, ktoré koná v nás, aby zvyšoval našu vieru v neho, ale predovšetkým, aby náš vnútorný život dozrieval v uznaní a vďake Božej milosti. Naša pomoc v každom momente nášho života je v Pánovom mene, ktorý stvoril nebo i zem. (2Kor 3,5)

 

WordPress Video Lightbox Plugin