Žalm 128

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 128

Blažený každý, čo sa bojí Pána
a kráča po jeho cestách.
Budeš jesť z práce svojich rúk;
budeš šťastný a budeš sa mať dobre.
Tvoja manželka je ako plodonosný vinič
vnútri tvojho domu.
Tvoji synovia sú ako mládniky olivy
okolo tvojho stola.
Veru, tak bude požehnaný muž,
ktorý sa bojí Pána.
Nech ťa žehná Pán zo Siona,
aby si videl šťastie Jeruzalema po všetky dni svojho života,
aby si videl synov svojich synov.
Pokoj nad Izraelom!

Komentár

Tento žalm oslavuje šťastie spravodlivého muža. Boh ho požehnáva v jeho práci a dáva mu možnosť užívať a zberať jej plody.

Boh požehnáva predovšetkým v jeho rodine: jeho žena je ako plodný vinič v jeho dome a o neho sa opiera, jeho deti sú ako mládniky olivy okolo jeho stola a rastú zdraví a plní života.

Vinič a oliva, ktoré predstavujú materiálne šťastie človek Orientu sa stávajú symbolmi duchovného dobrodenia, ktoré človek dosahuje vo vnútri svojho domu.

Žalm končí prianím, ktoré je aj požehnaním: ten, kto má v bázni Boha môže vidieť dobrodenia Jeruzalema, synov svojich synov, čiže rozvoj a rast a pokračovanie života ním rozšírené v čase a v priestore.

Pútnik, ktorý kráčal do Jeruzalema, keď spieval tento žalm, niesol v srdci svoju rodinu a videl v požehnaní, ktoré hľadal u Boha istotu tejto radosti, ktorú toľkokrát zažíval vo vnútri svojej rodiny. Zbožný Izraelita prinášal Bohu nielen seba, ale aj všetkých svojich drahých a nich dopadali Božie požehnania.

Tento pútnický žalm oslavuje šťastie človeka, ktorý sa bojí Pána a kráča po jeho cestách, bude zbierať plody svojej práce, bude požehnaný vo svojej rodine a bude požehnaný vo svojom potomstve.

Každá rodina a predovšetkým kresťanská aj vo svojich ťažkostiach a nedokonalostiach pozemského charakteru môže byť už odteraz zdrojom veľkého šťastia a pokoja, keď členovia tejto rodiny sa usilujú a túžia žiť vo svetle a bázni Božej. Takto sú aj pozvaní jedného dňa sa ocitnúť v náručí Najsvätejšej Trojice, ktorej sú už tu na zemi živým obrazom.

WordPress Video Lightbox Plugin