Žalm 13

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Nárek spravodlivého, dôverujúceho Bohu

Dokedy, Pane? Stále budeš na mňa zabúdať?
Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár?
Dokedy mi bude dušu trápiť nepokoj
a srdce dennodenne bôľ?
Dokedy sa nepriateľ bude vypínať nado mnou?

Zhliadni na mňa a vyslyš ma, Pane, Bože môj,
daj svetlo mojim očiam, aby som v smrti nezaspal,
aby nemohol povedať môj nepriateľ: „Premohol som ho;“
aby tí, čo ma sužujú, nezajasali, že som upadol.

Lenže ja dúfam v tvoje milosrdenstvo,
moje srdce sa teší z tvojej pomoci.
Budem spievať Pánovi, že ma zahŕňa dobrodeniami.

Komentár

V situácii ťažkého súženia žalmista, ktorý je prenasledovaný svojimi nepriateľmi sa obracia k Bohu prosbami, ktoré majú rastúcu intenzitu a sú takmer násilné. Prosí Boha, aby zasiahol. (1. časť žalmu)

V 2. časti žalmu sa vzdychanie a sťažnosti menia na dôverujúcu modlitbu: Nech Pán ochráni jeho život a dopraje mu víťazstvo nad nepriateľmi. Záverečná časť žalmu je ožiarená lúčom nádeje v spásne Božie milosrdenstvo a s prísľubom vďačnosti za obdržané milosti a dary.

Tento žalm je nadprirodzenou milosťou v momentoch pokušení, duchovnej suchoty, fyzického a morálneho utrpenia.

Pán nám vnuká túto modlitbu, aby nás uistil, že je nám blízko a že očakáva krik našej modlitby, aby nám prišiel na pomoc. Tento žalm nás vedie k nemu, aby sme znova mohli nájsť blízkosť jeho lásky a jasať z jeho spásy. S ním môžeme okrem iného priniesť Pánovi toľkých našich blížnych, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach a pod váhou svojich zranení a slabostí (Jak 5, 16.19-20).

WordPress Video Lightbox Plugin