Žalm 136

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 136

I

Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
Oslavujte Boha nad bohmi,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
Oslavujte Pána nad pánmi,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
On jediný koná veľké zázraky,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
On múdro stvoril nebesia,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
On rozprestrel zem nad vodami,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
On stvoril veľké svetlá,
lebo jeho milosrdenstvo je večné:
slnko, aby panovalo vo dne,
lebo jeho milosrdenstvo je večné,
mesiac a hviezdy, aby panovali v_noci,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.

II

On pobil egyptských prvorodencov,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
On vyviedol Izraela spomedzi nich,
lebo jeho milosrdenstvo je večné;
mocnou rukou a vystretým ramenom,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
On rozdelil Červené more na dve časti,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
A Izraela previedol jeho stredom,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
V_Červenom mori zatopil faraóna i_jeho vojsko,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.

III

On previedol svoj ľud cez púšť,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
On pobil význačných kráľov,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
A pozabíjal mocných kráľov,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
Sehona, kráľa amorejského,
lebo jeho milosrdenstvo je večné;
a Oga, kráľa Bášanu,
lebo jeho milosrdenstvo je večné;
a ich krajinu dal za dedičstvo,
lebo jeho milosrdenstvo je večné;
za dedičstvo Izraelovi, svojmu služobníkovi,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
On pamätal na nás v_našom ponížení,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
A oslobodil nás od našich nepriateľov,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
On dáva pokrm každému stvoreniu,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
Oslavujte Boha nebies,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.

Komentár

Tento žalm predstavuje ako jedny veľké litánie z refrénom: „lebo jeho milosrdenstvo je večné“.

Tento refrén „nám ukazuje, že v milosrdnej láske Jahveho je kľúč celého stvorenia a celých dejín Božieho ľudu.“ (L. Bouyer)

Božia dobrota je dôvodom bytia toho, čo on vytvoril. V žalme vidíme akoby rodenie sa stvorenia a dejín spásy z tejto nevyčerpateľnej dobroty ako z prameňa.

„Boh je ten, ktorý je blízky, dobrotivý, aktívny a nevyčerpateľný. On je Boh bohatý, ako hovoria majstri ducha, nie iba štedrý vo svojom bohatstve, ale aj ochotný nechať nás sa na ňom zúčastniť. Ten, ktorý daruje vo večnosti a nestáva sa nikdy chudobným, pretože žiadny dar nemôže zmenšiť bohatstvo, on nikdy nie je unavený alebo znechutený, pretože nezávisí od vďačnosti obdarovaného. Jeho dávanie je aj tvorivé.“ (R. Guardini)

Žalm 136 sa nazýva aj „Veľký hallel“ a spieval sa na konci veľkonočnej židovskej večere.

Izrael cítil, že jeho dejiny sú ukryté v Božej láske. (2Krn 7,3, 2Krn 20,21, Jer 33, 11)

Skutočná originalita tohto žalmu spočíva v tom, že prenáša Božie diela a proroctvá do okolností, ktoré nám pomáhajú pochopiť ich skutočný a tajuplný význam: dielo stvorenia a celé dejiny spásy od svojho začiatku až po koniec nie sú ničím iným, než jediným a veľkým prejavom Božej lásky k ľuďom.

WordPress Video Lightbox Plugin