Žalm 140

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 140

Osloboď ma, Pane, od zlého človeka
a pred násilníkom ma chráň.
Veď oni zamýšľajú robiť zlo,
deň čo deň podnecujú rozbroje.
Ako had si ostria jazyky,
za perami majú jed vreteníc.
Pane, bráň ma pred rukou hriešnika
a chráň ma pred násilníkom,
lebo mi zamýšľajú nohy podraziť.
Pyšní mi nastavujú osídlo;
napínajú sieť z povrazov
a kladú mi pasce na cestu.
Pánovi hovorím: „Ty si môj Boh;
čuj, Pane, hlas mojej úpenlivej prosby.“
Pane, Pane, ty si moja sila a záštita;
keď bojujem, kryješ mi hlavu.
Nedaj, Pane, aby sa splnili želania bezbožného,
aby sa uskutočnili jeho zámery.

Tí, čo ma obkľučujú, hlavu dvíhajú;
nech ich pokryje zloba vlastných perí.

Nech na nich padá žeravé uhlie;
vrhni ich do jamy, aby už nevstali.
Muž zlého jazyka sa neudrží na zemi,
násilníka stihne náhla skaza.

Viem, že Pán úbohému právo prisúdi
a chudobnému odplatí.
Len spravodliví budú tvoje meno velebiť
a statoční budú bývať u teba.

Komentár

Žalmista je utláčaný násilníkmi, ktorí proti nemu robia úklady a útočia na neho a hovoria proti nemu s jedom v ústach. Volá teda k Bohu a prosí ho o oslobodenie a záchranu. Zákerní ľudia pripravujú proti nemu pasce, aby padol. On je však obrátený k Pánovi a vyjadruje dôveru v jeho pomoc. Zvolanie končí vyznaním viery v Pánovu spravodlivosť, ktorá chráni práva chudobného. Takto môžu spravodliví chváliť jeho meno a dobrí bývať v jeho prítomnosti. V tejto modlitbe sa vracajú viaceré vyjadrenia a túto formu sme už našli aj v iných žalmoch prosby o pomoc. Patristická tradícia počuje v tomto žalme hlas samotného Krista, ktorý v ňom vyjadruje vnútornú drámu svojej duše. Kristus tým, že sa pokoril až na smrť na kríži, aby plnil vôľu Otca, vzal na seba I rany, ktorými satan ranil ľudstvo: pýchu, neposlušnosť, márne vášne. Takto ho porazil a oslobodil nás od jeho
moci. Žalm 140 je žalmom utrpenia, z tohto hľadiska môže inšpirovať naše úvahy, pokánie, pretože nám ukazuje ako sme myšlienkami, slovami, skutkami urazili nášho Spasiteľa. Iba modlitba ukrižovaného Krista nás môže posilňovať a ochraňovať. Môže byť útechou pre tých, ktorí sú napádaní klamstvami, nespravodlivosťou a zlobou zo strany zlých ľudí.

WordPress Video Lightbox Plugin