Žalm 144

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 144

Od Dávida.
Nech je zvelebený Pán, môj ochranca,
čo učí moje ruky zápasiť
a moje prsty bojovať.
On je ku mne milosrdný a dodáva mi odvahy,
on je moje útočište a môj osloboditeľ;
on je moja záštita, na ktorú sa spolieham;
on mi podrobuje môj ľud.

Pane, čože je človek, že sa k nemu priznávaš,
a syn človeka, že myslíš na neho?
Preludu sa človek podobá,
jeho dni sú ako letiaci tieň.

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich;
dotkni sa vrchov a budú chrliť dym.
Zablýskaj bleskom a rozpráš nepriateľov;
vypusť šípy a vydes ich.
Vystri ruku z výsosti;
vytrhni ma a vysloboď z prívalov,
z rúk cudzincov;
ich ústa luhajú
a ich pravica je krivoprísažná.

Bože, novú pieseň ti zaspievam;
zahrám ti na desaťstrunovej citare.
Ty pomáhaš kráľom,
ty zachraňuješ svojho sluhu Dávida pred mečom záhuby.
Vytrhni ma a vysloboď
z rúk cudzincov.
Ich ústa luhajú,
ich pravica je krivoprísažná.

Naši synovia nech sú ako mládniky,
čo vyrastajú v mladistvej sile.
Naše dcéry nech sú sťa stĺpy nárožné,
kresané ako kvádre chrámové.
Naše sýpky nech sú plné,
nech je v nich hojnosť všetkých plodov.
Našich oviec nech sú nesčíselné tisíce
na našich nivách;
náš statok nech je vypasený.
Nech niet trhlín na hradbách ani vyhnanstva,
ani náreku na našich uliciach.
Blažený ľud, ktorému sa tak vodí;
blažený ľud, ktorého Bohom je Pán.

Komentár

Tento žalm je zložený z dvoch častí, ktoré majú dosť odlišné charakteristiky medzi sebou. Prvá časť (1 – 11) obsahuje takmer všetky vyjadrenia zo žalmov 17, 8, 32, 38 a 40.

V tejto prvej časti žalmu izraelský kráľ vojenskou terminológiou oslavuje Boha, svojho ochrancu, svoju pevnosť, svoj štít, svoje víťazstvo. Vyznáva svoju nehodnosť a ničotu pred Bohom, zvoláva jeho pomoc, pomoc  jeho všemohúcnosti proti nepriateľom a sľubuje oslavnú a ďakovnú pieseň, ak mu Boh príde na pomoc.

V druhej časti vnímame rozmer rodinnej prosperity, kde je mnohopočetné potomstvo vnímané ako Božie požehnanie: jedná sa o hojnosť a bohatstvo pozemských dobier, plodov, stád a iných potrieb, jedná sa o pokoj, z ktorého môžu prosperovať všetky národy.

Boh praotcov ukáže svoje nesmierne bohatstvo lásky v Kristovi Ježišovi (Ef 2,7), víťaznom kráľovi, ktorý prosí a bojuje za nás a pre nás porazil zlo.

Spoločenstvo veriacich je ako bezpečne uchránené miesto a tí, ktorí v ňom žijú, sú občanmi neba a môžu si užívať radosti a pokoj Božích detí. Víťazstvo, ktoré priniesol Kristus svojim zmŕtvychvstaním rozozvučuje medzi veriacimi spev, ktorý je vyjadrením nového života. (Zjv 22,20)

WordPress Video Lightbox Plugin