Žalm 145 (ver. 2)

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 145

I

Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ,
a tvoje meno velebiť
navždy a naveky.
Budem ťa velebiť každý deň
a tvoje meno chváliť
navždy a naveky.
Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden,
tvoju veľkosť nemožno preskúmať.
Z pokolenia na pokolenie ide chvála tvojich skutkov
a všetky pokolenia ohlasujú tvoju moc.
Hovoria o vznešenosti tvojej slávy a veleby
a rozprávajú o tvojich zázrakoch.
Hovoria aj o sile tvojich skutkov úžasných
a rozprávajú o tvojej veľkosti.
Rozhlasujú chválu tvojej veľkej láskavosti
a plesajú nad tvojou spravodlivosťou.
Milostivý a milosrdný je Pán,
zhovievavý a veľmi láskavý.
Dobrý je Pán ku každému
a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam.

II

Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela
a tvoji svätí nech ťa velebia.
Nech rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva
a o_tvojej moci nech hovoria;
nech ľuďom oznamujú tvoje zázraky
i slávu a velebu tvojho kráľovstva.
Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky
a tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia.

III

Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý
a svätý vo všetkých svojich skutkoch.
Pán podopiera všetkých, čo klesajú,
a dvíha všetkých skľúčených.
Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba
a ty im dávaš pokrm v pravý čas.
Otváraš svoju ruku
a dobrotivo nasycuješ všetko živé.
Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách
a svätý vo všetkých svojich skutkoch.
Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú,
všetkým, čo ho vzývajú úprimne.
Vyplní želanie bohabojných,
vyslyší ich modlitbu
a zachráni ich.
Pán ochraňuje všetkých, čo ho milujú,
a ničí všetkých hriešnikov.
Nech moje ústa hlásajú slávu Pánovu
a všetko živé nech jeho sväté meno velebí
navždy a naveky.

WordPress Video Lightbox Plugin