Žalm 147 (časť 1)

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 147 – 1. časť

Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha,
lebo je milé hlásať jeho slávu.
Pán stavia Jeruzalem
a zhromažďuje roztratených Izraelitov.
Uzdravuje skľúčených srdcom
a obväzuje ich rany.
On pozná počet hviezd
a každú volá po mene.
Veľký je náš Pán a veľmi mocný,
jeho múdrosť je nesmierna.
Tichých sa Pán ujíma,
ale hriešnikov ponižuje až po zem.
Prespevujte Pánovi piesne oslavné,
na citare hrajte nášmu Bohu.
On zaťahuje nebo oblakmi
a zemi pripravuje dážď.
Na vrchoch dáva pučať tráve
aj bylinám pre tvory, čo slúžia človeku.
Potravu dáva ťažnému dobytku
i mladým havranom, čo k nemu krákajú.
V sile koňa nemá potechu
ani záľubu v mužovi svalnatom.
Pánovi sa páčia tí, čo sa ho boja,
a tí, čo dúfajú v jeho milosrdenstvo.

Komentár

Tento žalm v hebrejskom texte má ešte druhú časť.

Historicky sa z najväčšou pravdepodobnosťou vzťahuje na obdobie budovania jeruzalemských múrov po návrate z exilu (5. stor. pred Kristom) a bol zložený z dôvodu inaugurácie týchto múrov (Neh 2 – 6, 12, 27 – 47). Hoci to celé bolo veľmi ťažké a znechucujúce, žalm odráža radosť a dôveru, ktorá napĺňala srdcia Izraelitov a vyjadrujú chválou vďačnosť veľkému a mocnému Pánovi.

Žalmista vidí v znovu vybudovaní mesta a v návrate vyhnancov veľkú skúšku Pánovej dobroty. Pocit dojatia prevláda v jeho duši, keď premýšľa nad tým, že všemohúci Boh, Stvoriteľ celého sveta si zobral na starosť ku svojmu srdcu osud svojho ľudu a že sa skláňa k nemu, aby uzdravoval zranené srdcia, obväzoval ich rany a podporoval pokorných, ponižoval pyšných a prenasledovateľov.(1 – 7)

Ku hymnu chvály pridáva žalmista vzdávanie vďaky a vyzdvihuje Božiu prozreteľnosť voči všetkým stvoreniam, aby zdôraznil viac lásku Pána ku tým, ktorí majú viac dôvery v neho, než v silu a moc zeme.(7 – 11)

Myšlienka, že tento veľký a mocný Boh má osobitnú starosť o Izrael, vzbudila pocity obdivu, radosti, chvály a uznania. V tajomstve vzťahu človeka a Boha v Božej veľkosti a moci, ktoré sú nekonečné, horí v jeho srdci aj dobrota, ktorá je rovnako nekonečná.

V Kristovi nám bolo zjavené Otcovské srdce Boha.

Spoločenstvo veriacich v tomto žalme rozjíma nad Božími dielami, ktoré sa uskutočnili v Kristovi a pozýva ku oslave Boha, ktorý je veľký a mocný. Žalm nám nepriamo vnuká aké správanie má mať človek pred Bohom, ktorý sa zjavuje veľký a mocný vo stvorení a pokorný a dobrý v diele záchrany a spásy.

WordPress Video Lightbox Plugin