Žalm 148

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 148

Chváľte Pána z_nebies,
chváľte ho na výsostiach.
Chváľte ho, všetci jeho anjeli;
chváľte ho, všetky nebeské mocnosti;
chváľte ho, slnko a mesiac;
chváľte ho, všetky hviezdy žiarivé;
chváľte ho, nebies nebesia
a všetky vody nad oblohou.
Nech chvália meno Pánovo,
lebo na jeho rozkaz boli stvorené.
Založil ich navždy a naveky;
vydal zákon, ktorý nepominie.
Chváľ Pána, tvorstvo pozemské:
obludy morské a všetky hlbiny,
oheň, kamenec, sneh a dym,
víchrica, čo jeho slovo poslúcha,
vrchy a všetky pahorky,
ovocné stromy a všetky cédre,
divá zver a všetok dobytok,
plazy a okrídlené vtáctvo.
Králi zeme a všetky národy,
kniežatá a všetci zemskí sudcovia,
mládenci a panny,
starci a junáci
nech chvália meno Pánovo,
lebo iba jeho meno je vznešené.
Jeho veleba prevyšuje zem i nebesia
a svojmu ľudu dáva veľkú moc.
Je chválou všetkým svojim svätým,
synom Izraela, ľudu, ktorý je mu blízky.

Komentár

Na konci žaltára sa nám vidí, že tento hymnus má zozbierať všetky hlasy celého stvorenia, od čistých duchov, k veciam, k ľuďom, aby ich zjednotil v slávnostnom akorde chvály Bohu. Hymnus kráča od najnedostihnuteľnejších výšin z neba, zo strechy sveta.

Prvé hlasy, od ktorých sa má dvíhať chvála Bohu, sú hlasy anjelov a nespočítateľných duchovných bytostí, ktoré sú v Božej prítomnosti, aby mu slúžili a ktoré boli stvorené pred všetkými vecami v nebi spolu s anjelmi, to sú hviezdy. Ich obraz v starovekých časoch bol spojený s duchmi, hviezdy boli považované za tajomné sily, ktoré majú vplyv na svet, veci a ľudí. Potom prichádzajú nebies nebesia, ktoré sú rozdelené, sú tam oceány a z neba padá dážď.

Ku chvále neba sa má pridať chvála zeme Bohu, Stvoriteľovi a Milujúcemu. Majú ho chváliť hlbočiny mora, priestory vzduchu, v ktorých sa tvoria atmosferické javy, vrchy, pahorky, zvieratá, ktoré chodia po zemi a lietajú vo vzduchu. Nakoniec sa aj ľudia pridávajú ku tomuto hlasu chvály, ktorý je všeobecný a zrejmý: králi, panovníci, sudcovia a zákonodarci, mladí, dievčatá a chlapci, starí, deti, všetci podľa ich stupňa a ich schopností prinášajú Bohu cez chválu ich existenciu. Chvália jeho meno, ktoré je jedinečné a absolútne nad všetkým bytím, ktoré od neho dostalo dar života a je konečné.

Oslava a veleba Boha je na zemi a v nebi, ale medzi všetkými ľuďmi si vybral jeden národ a povýšil ho nad ostatných: Izrael. Boh sa k nemu osobitne priblížil a zjavil mu seba samého. Keď Izrael uznáva, že Boh ho vedie svojou rukou, má privádzať všetky bytia ku oslave a chvále Božej dobroty, lásky a starostlivosti.

WordPress Video Lightbox Plugin