Žalm 149

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 149

Spievajte Pánovi pieseň novú;
jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa,
synovia Siona nech jasajú nad svojím kráľom.
Nech oslavujú jeho meno tancom,
nech mu hrajú na bubne a na citare.
Lebo Pán miluje svoj ľud
a tichých venčí víťazstvom.
Nech svätí jasajú v sláve,
nech sa veselia na svojich lôžkach.
Oslavu Boha nech majú na perách
a v rukách meč dvojsečný,
aby sa pomstili na pohanoch
a potrestali národy,
aby ich kráľom nasadili putá
a ich veľmožom železné okovy
a aby ich súdili podľa písaného práva.
Všetkým jeho svätým to bude na slávu.

Komentár

S veľkou pravdepodobnosťou bol tento žalm zložený kvôli liturgickému používaniu po exile v období národného znovuzrodenia v časoch prorokov Ezdráša a Nehemiáša.

Žalmista pozýva ľudí, aby Bohu spievali novú pieseň a chválili ho v zhromaždení jeho veriacich.

Nech Izrael jasá a raduje sa v Bohu, svojom Pánovi, Stvoriteľovi, Kráľovi. Nech chvália jeho meno posvätnými tancami (Ex 15,20, 2 Sam 6, 14.16) a spevmi, ktoré sú doprevádzané hudobnými nástrojmi. Pán miluje svoj ľud a doprial víťazstvo pokorným. Títo po toľkých ťažkostiach môžu teraz jasať vo svetle Božej slávy a prebúdzať sa veselí a v radosti v ich obnovených domoch.

V starom Zákone tento žalm pozýval ľud Izraela, aby vzdával Bohu chvály za záchranu a víťazstvo, ktoré dostali pokorní a povzbudzoval ku horlivosti za Božiu slávu, tým že sa usilujeme o príchod jeho Kráľovstva.

Žalm 149 zjavuje dvojitý aspekt tajomstva veriacich kresťanov, ktorí žijú na tomto svete. Na jednej strane: „Oslava Boh na ich perách…“ Na druhej „ a meč v ich rukách“. (v6) Máme si obliecť Božiu výzbroj, aby sme boli pevní v boji proti úkladom diabla. (Ef 6,11 – 13)

V tomto žalme vidíme aj ohlásenie budúcej reality: oddych a radosť, ktoré sú prisľúbené tým, ktorí trpia pre Božie meno. (4 – 5)

WordPress Video Lightbox Plugin