Žalm 150

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 150

Chváľte Pána v jeho svätyni,
chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.
Chváľte ho za jeho činy mohutné,
chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť.
Chváľte ho zvukom poľnice,
chváľte ho harfou a citarou.
Chváľte ho bubnom a tancom,
chváľte ho lýrou a flautou.
Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi,
chváľte ho jasavými cimbalmi;
všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Komentár

Tento žalm môžeme považovať za veľký uzáver žaltára, ktorý má formu  pozvania chváliť Boha.

Pán má byť oslávený vo svojej svätyni, ktorou je chrám v Jeruzaleme, jeho vyholený príbytok medzi ľuďmi. Taktiež má byť oslávený na nebi, v jeho večnom príbytku, kde zjavuje jedinečným spôsobom svoju stvoriteľskú moc. Dôvody ku chvále sme našli v predchádzajúcich hymnoch a tu sp opäť zobrané do úvahy. Sú to moc a veľkosť Božia, ktoré sa zjavili vo stvorení a v dejinách sú opäť položené pred naše oči, aby sme ich vnímali.

Zdá sa, že žalm túži zozbierať všetky hlasy, ktoré sme počúvali v žaltári.

Hlasy kňazov, ktorí hrajú na poľnice. (Num 10,8, 2Krn 5,12)

Hlasy levitov, spevákov a hudobníkov na harfe a citare. (2Krn 5,12)

Hlasy žien a dievčat, ktoré sprevádzajú svoje tance bubnami. (Ex 15,20, Jdte 11,34)

Hlasy celého ľudu, ktorý na rôznych nástrojoch a ľubozvučných cimbaloch podporuje svoj spev.

A nakoniec hlas každého bytia, ktoré má život a dych.

Žalm 150 je ako posledný mocný úder symfónie žalmov.

Aleluja: „Chváľte Pána“ sa opakuje 10x: uzatvára žaltár tým, že spája rôzne a roztratené motívy do triumfálneho finálneho akordu, pri ktorom sa nám vidí, že má túžbu predlžovať ho do nekonečna. Takto privádza stvorenie a ľudské dejiny do nebeskej atmosféry.

Aleluja je najvznešenejší a najdôležitejší spev nebies. (Zjv 19,1 – 6)

„Spevom Aleluja vyjadrujeme epochu radosti, oddychu a triumfu, ktoré tu na zemi predstavujú veľkonočné dni. Ešte nemáme objekt našich chvál, ale smerujeme k nájdeniu skutočného Aleluja.“ (Sv. Augustín)

„Medzi nebom a zemou sa upevnila spoločná chvála, nádherne symfonická: skutky vďaky, jasanie, radostné melódie, všetko je harmonicky a v akorde.“

(Sv. Ján Chryzostom)

WordPress Video Lightbox Plugin