Žalm 16 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 16 komentár 2. časť

„Po obrátení sa prichádza nová radosť, ktorá sa dotýka celého žalmistu: Pre toto sa raduje moje srdce a plesá moja duša, aj moje telo odpočíva v nádeji.

Je zaujímavé vnímať – síce len v zárodku – toto rozlíšenie medzi srdcom (sídlo a prameň myšlienok a hlbokých rozhodnutí nie iba citových), dušou (to niečo vnútri každého z nás, neviditeľné, a predsa reálne odlišné vzhľadom ku zmyslom a zmyslovému) a telom, (moje konkrétne ja so svojimi schopnosťami aj fyzickými v zmysle akčnosti a vzťahovosti: čo by sme totiž dokázali robiť bez rúk, nôh, úst, uší…)

Často nachádzame aj ducha, podobného duši, ale mnohé iné razy skôr poukazuje na súhrn darov od Boha, ktoré sú priradené k duši alebo k telu ako napríklad životná sila pre obe celého človeka, teda nedá sa vždy hovoriť o jasnej terminológii pre ľudský celok, ktorým sme. A máme tu aj možnosť toho, že slovo „duch“ označuje životnú silu Ducha Svätého.

Žalm 16 teda upresňuje novú situáciu tela po obrátení: Nenecháš môj život v podsvetí (obrazné miesto všetkých zosnulých zatiaľ ešte bez rozlíšenia) ani nedovolíš, aby tvoj veriaci/svätý (hoci aj hriešnik) videl priepasť, čiže smrť a následný rozpad v hrobe. Ba dokonca mi ukážeš cestu života, plnú radosť tvojej prítomnosti, sladkosť bez konca po tvojej pravici.

Na aký typ života, radosti v plnosti, sladkosti bez konca myslel tento žalmista pred Kristom, keď myšlienky toho po smrti boli ešte veľmi matné a nejasné? Možno to ani nevedel. Iba mal tú intuíciu. Tušil novú prítomnosť Boha po smrti.  Skutočnejšiu a radostnejšiu ako tú, ktorú zažíval v chráme a zhromaždeniach svojho ľudu. Intuíciu, ktorá zostávala otvorená pre nové svetlá. Tieto mali zažiariť potom istou a skutočnou Veľkou Nocou.“ (Giovanni Giavini)

WordPress Video Lightbox Plugin