Žalm 16 – 3. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 16 2. časť: komentár: Po tvojej pravici je večná slasť

Žalmista jasá s plesaním nad svojim nádherným dedičstvom, táto dôvera
v Boha, spoločenstvo, ktoré mu prináša vnímavosť na rady Večného, ktorý
hovorí k jeho srdcu a dáva mu istotu svojej nekonečnej láske
a prítomnosti. Počul Boží príkaz a odpovedal, zakúsil jeho lásku a daroval
mu všetok svoj cit. Objavil, že jediná dostačujúca odpoveď na nekonečné
túžby a potreby prichádza od Pána.

Cíti istotu života po smrti, plnosť radosti vo videní Božej slávy.

Toto je obrovská skúsenosť dôvery a šťastia veriaceho, ktorý prijíma
Večného za svojho Pána. Dobrovoľne plní jeho vôľu a nadobúda istotu
najväčšieho daru: večného života.

Pre prvotných kresťanov bol Kristus skutočnou realitou. Ponúknime aj my
Ježišovi celé zasvätenie nášho srdca, vôle, intelektu, citov, aby aj v nás
rástla jeho prítomnosť, aby sme mali viac síl bojovať proti hriechu, ducha
modlitby a zbožnosti v dôvere v neho samotného.

WordPress Video Lightbox Plugin