Žalm 17 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 17 2. časť: Povstaň, Pane

Tento žalm je modlitbou prenasledovaného spravodlivého, ktorý sa obracia na Božiu
spravodlivosť. Kompozícia tohto žalmu je pripisovaná Dávidovi, keď utekal do
Júdejských vrchov prenasledovaný kráľom Šaulom alebo aj pri príležitosti falošnosti,
ktoré mu spôsobil Semei (2 Sam, 16n)

V tejto časti žalmu vnímame Boha ako toho, ktorý koná spravodlivosť a ničí násilné
spojena zvrátených ľudí. Finálne scény v barokovom štýle maľujú jeho triumfujúce
víťazstvo nad zlom, ktoré je zničené až do dôsledkov.

Modliaci sa hľadá azil v chráme počas noci a má dôveru v to, že Boh ho ráno zobudí.
Táto modlitba nadobúda svoju plnosť a naplnenie na Ježišových perách, keď dáva
svedectvo lásky Božej tým, že ide na smrť na kríž.

WordPress Video Lightbox Plugin