Žalm 17

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 17

Vypočuj, Pane, moju spravodlivú žiadosť,
všimni si moju prosbu pokornú.
Nakloň sluch k mojej modlitbe,
čo plynie z perí úprimných.
Nech z tvojej tváre vyjde rozsudok o mne;
tvoje oči vidia, čo je správne.
Skúmaj moje srdce i v noci ma navštív,
skúšaj ma ohňom
a nenájdeš vo mne neprávosť.
Moje ústa nehrešia, ako robia ľudia zvyčajne.
Podľa slov tvojich perí vyhýbam sa cestám násilníkov.
Pevne drž moje kroky na svojich chodníkoch,
aby moje nohy nezakolísali.
K tebe, Bože, volám, lebo ty ma vyslyšíš.
Nakloň ku mne sluch a vypočuj moje slová.
Ukáž svoje predivné milosrdenstvo,
ty, čo pred protivníkmi pravicou zachraňuješ dôverujúcich v teba.
Chráň ma ako zrenicu oka,
skry ma v tôni svojich perutí
pred bezbožnými, čo ma sužujú.

II

Obkľučujú ma nepriatelia,
zatvárajú si bezcitné srdcia,
ich ústa spupne hovoria.
Už pristupujú a už ma zvierajú,
očami sliedia, ako by ma na zem zrazili.
Sú ako lev pripravený na korisť,
ako levíča, čo čupí v úkryte.
Povstaň, Pane, predíď ich a zraz,
svojím mečom mi zachráň život pred bezbožným,
svojou rukou pred smrteľníkmi, Pane,
pred smrteľníkmi, ktorým sa podiel života končí na zemi.
Zo svojich zásob im naplň žalúdok,
nech sa nasýtia ich synovia a čo nezjedia, nech prenechajú svojim deťom.
Ja však v spravodlivosti uzriem tvoju tvár
a až raz vstanem zo sna, nasýtim sa pohľadom na teba.

Komentár

Žalmista si je istý svojou nevinou a zvoláva na seba prísny Boží súd, aby dostal
odpovede na svoje modlitby a pomoc a ochranu proti násiliu zo strany jeho
nepriateľov. Títo sú plní pýchy a bez milosti chcú jeho smrť, ako levy sa vrhajú na
svoju korisť. Nech Pán vykoná svoju spravodlivosť nad tými, ktorí myslia jedine na
pozemské veci.

Žalmista bude šťastný, keď bude môcť byť pri Bohu a po svojom zobudení zo
smrti bude môcť hľadieť na Božiu tvár a obdivovať jeho krásu a lásku a tešiť sa z
jeho blízkosti.

V skúškach života je veľkou útechou môcť hovoriť k Bohu, predovšetkým, keď nás
naše svedomie môže uistiť pred ním: On je spravodlivý a dobrý, počúva nás
a odpovedá nám v tom istom momente, v ktorom ho prosíme.

Modlitba s čistým srdcom nie je nikdy monológom, ale skutočným dialógom.
V modlitbe nás Pán utešuje, rozjasňuje, dáva nám spôsob ako cítiť jeho blízkosť
pri nás: zatiaľ čo sa modlíme, On nás chráni ako zreničky svojich očí a ukrýva nás
v tieni svojich krídel.

To, čo je pre kresťanov podstatné je, aby boli presvedčení, že Boh je viac ako celý
svet a že najväčšie šťastie spočíva v živote s Ním, v očakávaní toho veľkého
momentu, keď sa nám otvoria naše oči, po pozemskej existencii, aby nás nasýtilo
kontemplovanie jeho tváre.

Spoločenstvo veriacich používa tento žalm ako prípravu na Veľkú Noc, aby sa
mohli pred Bohom predstaviť ako očistení a nasýtiť sa pohľadom na jeho tvár v
očakávaní konečného vzkriesenia. Prosia, aby ich Pán chránil od prenasledovaní,
ktoré nespravodlivo trpia, aby boli vždy verní Bohu a jeho Slovu.

WordPress Video Lightbox Plugin