Žalm 18 – 4. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

 

Žalm 18 4. časť:

Najautentickejšia tradícia pripisuje tento žalm Dávidovi, ked ́bol oslobodený z mnohých ťažkosti, hlavne ohľadom Saula.

Modliaci sa opisuje dramatické situácie pomocou veľmi silných obrazov. Záchrana z toľkých nástrah mu komunikovala veľkú vieru v pomoc Božiu a preto má veľkú istotu, že zvíťazí proti svojim nepriateľom.

Žalmista predstavuje opis Božieho vstupu tým, že používa obrazy kozmických rozmerov: nebo, zem, more, oheň, ľadovec vstupujú do hry, aby vyjadrili Božiu moc proti jeho nepriateľom, nespravodlivým, ktorí sa nesnažili zničiť iba Izrael, ale predovšetkým jeho, Kráľa Izraela, Pána celého tvorstva. Zlí sú tí, ktorí prekročili hranicu hriechu, ktorá vzbudzuje Boží hnev, ktorý necháva slnko svietiť na dobrých i zlých.

Modliaci, ktorý videl, ako sa rozvíja situácia, v ktorej nie je možné, aby sám vďaka sebe odišiel živý vo víťaznej situácii, vracia sa ku svojmu postoju modlitby a oslavuje dobrotu Božiu, jeho spravodlivosť a tým, že sa stal vodcom silného národa, dáva si predsavzatie, že sa nikdy nebude báť ozbrojených nepriateľov.

Dávid pokračuje vo svojich chválach Pánovi a predstavuje v termínoch už nie apokalyptických, ale z hľadiska túžob, ktoré mohol naplniť. Vďaka Bohu, ktorý ho viedol a posilňoval, videl ako sa konkrétnenrealizujú perspektívy poslania kráľa, ktoré mu boli zverené, ale Boží plán ním nekončí.

Dávid si je istý Bohom. Istý jeho vernosťou. Jeho pokolenie pretrvá. Jeho trón bude patriť jednému, ktorý bude väčší od neho ako sa sám predstavil v žalme 110. Bude to budúci Kráľ Pokoja, Kráľa lásky, ktorý nás vykúpil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním.

WordPress Video Lightbox Plugin