Žalm 19 – 3. časť

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 19 3. časť: komentár: Očisť ma od chýb

Žalmista vo vyhlásení, že je „sluha Pána“ uznáva svoju závislosť na tom, kto
stvoril tento svet a daroval Zákon. A je si aj vedomý, že smrteľníci môžu
vykonať chyby a omyly aj bez toho, žeby ich chceli vykonať (Lv 4-5, Nm 15).
Z tohto dôvodu žiada Boha, aby ho očistil od každej vinu. Život sluhu je často
bojom proti pýche, koreňu každej neposlušnosti voči Bohu, preto prosí, aby
bol od nej oslobodený.

WordPress Video Lightbox Plugin