Žalm 23 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 23 2. časť: Lebo Ty si so mnou

„Aké krásne je pomyslenie na to, že „vločka, ktorá letí preč“ (ako sa spieva v jednej piesni), ktorou je náš život, je v skutočnosti  zrnko, ktoré je milované, požehnané, vykúpené, zachránené, ochránené, aj keď ranené a poznačené obmedzením a hriechom. Áno, pretože Pán nás miluje, sme jeho milované deti a „nikdy nás neopustí“, ako pastier sa o nás stará, o každú jednu zo svojich ovečiek, bez ohľadu na to, aký ony majú vzťah s ním. Pán je s nami, aj keď si pomýlime cestu a zídeme do údolia, ktoré nemá nijaké východisko. Pán je s nami vždy, aj keď cesta na pašienky života prináša zo sebou nevyhnutne aj rany a námahy a na konci aj smrť – veľké tajomstvo, ktoré nechceme prekročiť – „neopúšťa nás“ svojím láskavým pohľadom milujúceho otca, ale aj toho, ktorý vyžaduje, aby sme zmenili pašienky, ak treba a išli smerom k životu. Náš pastier je Zmŕtvychvstalý, milovník života. Aleluja!“

(Giorgio Ansaldi)

 

WordPress Video Lightbox Plugin