Žalm 24 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Komentár

„Vo vnútri tohto prastarého žalmu sa spájajú v jednu líniu tri kompozície: je to kozmický
hymnus na Stvoriteľa (v.1-2), „liturgia vstupu“, podobná tej, ktorá sa nachádza v žalme 15
(v.3-6) a slávnostné zjavenie sa (príchod) Pána hviezd, Boha nebeských zástupov (v.7-10).
Modlitba má pochodové tóny, ktoré sprevádzajú svätú procesiu. Potom ako sa oslavovala
najvyšia vláda JHWH nad stvorením, dvor sa presunie ku bránam chrámu, kde kňazi
vymenujú 3 podmienky ku pristúpeniu ku modlitbe a oslave Boha (v.4). V tomto momente, v dvíhaní sa veľkej a zvučnej moci, brány chrámu sú pozvané k tomu, aby sa otvorili, aby zdvihli svoje hlavice a prijali kráľa slávy, ktorý vstupuje do svojho chrámu. Možno text uvažuje nad liturgickou praxou procesie Archy zmluvy. Plinius Mladší v liste Traianovi (103) spomína, že tento žalm sa stal súčasťou modlitby kresťanskej liturgie pri svitaní.

Pri slávení liturgie chrámu a vychutnávajúc si chuť mesiášského pokoja a radosti cítil zbožný Hebrej predchuť prijatia večnosti: „prastaré brány“ znamenajú aj „večné brány“ a ukazujú nám obraz nebeského Jeruzalema.

Pán zástupov a kráľ slávy“ (v.10) Tento titul boží sa zjavuje v súvislosti s „vojskami“, počas
Izraelského kráľovstva, ale väčšie rozšírenie má v prorockom kázaní. Zmysel, ktorý je originálne vojnový, stáva sa následne kozmický. Hviezdy, ktoré sú ucitievané ako božstvo
v orientálnom svete, sú v skutočnosti stvorenia v službe Boha a tvoria jeho vojsko spolu so všetkými silami stvorenia. Ked´ Pán vstupuje v obrane svojho ľudu a aby realizoval svoj plán spásy, nič neujde jeho moci. Víťaz nad prírodou a chaosom je aj Boh Zmluvy, ktorý oslobodzuje ľud, ktorý miluje svojou bezhraničnou veľkosťou.“ (G.F.Ravasi)

Hlbší význam žalmu nás môže priviesť ku významu vystúpenia na svätý vrch ako ku prijatiu Eucharistie.

WordPress Video Lightbox Plugin