Žalm 26

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 26

Súď ma, Pane,
veď kráčam v nevinnosti
a v tebe mám nezlomnú dôveru.
Skúmaj ma, Pane, a skúšaj,
ohňom mi prepáľ srdce aj myseľ.
Pred očami mám tvoju dobrotu
a konám podľa tvojej pravdy.
Nevysedávam s daromníkmi
a s pokrytcami sa neschádzam.
Nenávidím spoločnosť zlosynov
a s bezbožnými si nesadnem.
V nevinnosti si ruky umývam
a kráčam okolo tvojho oltára, Pane,
aby som ťa mohol verejne chváliť
a rozprávať o všetkých tvojich skutkoch zázračných.
Pane, milujem dom, v ktorom prebývaš,
a miesto, kde je stánok tvojej slávy.
Nezatrať moju dušu s hriešnikmi
a môj život s ľuďmi krvilačnými.
Ich ruky sú poškvrnené zločinmi,
ich pravica je plná úplatkov.
Ale ja kráčam v nevinnosti,
vykúp ma a buď mi milostivý.
Moja noha stojí na rovnej ceste;
v zhromaždeniach chcem velebiť Pána.

Komentár

Žalmista, ktorý je takmer istotne levita, alebo kňaz sa nachádza v ťažkej situácii
a žiada Boha o spravodlivosť. Má pevnú dôveru v Boha, ten ho môže súdiť
s prísnosťou až do hĺbky srdca. Ukazuje svoju nevinu: snažil sa byť verným Bohu, tým, že sa vyhýbal spoločnosti pokryteckých ľudí a tým, že vzdával Bohu vďaky v modlitbe a v láske k Pánovmu domu. Teraz prosí o milosť, aby nebol zarátaný k počtu hriešnikov, tých, ktorí konajú zlé diela a žijú falošne. Na konci svojej modlitby zvoláva milosť a obnovuje vyznanie svojej neviny. Už sa cíti bezpečne a sľubuje verejné vzdávanie vďaky.

Týmto žalmom Izrael prosil počas storočí Pána, aby mu daroval spravodlivosť zoči
voči neverným národom, zatiaľ čo on mu slúžil okolo jeho oltárov v liturgii chrámu.

Kresťanská tradícia používala tento žalm ako modlitbu katechumenov v ich
príprave na krst ako zrieknutie sa falošných náboženstiev a zloby, v ktorej žili, aby
mohli slúžiť Pánovi v nevinnosti premeneného života jeho milosťou.

Pán očisťuje svoju Cirkev svojou vlastnou krvou, dáva jej milosť byť súčasťou jeho
vlastnej svätosti a nevinnosti, spája ju s Otcom cez Eucharistické slávenie. Účasť
na kňazstve a Baránkovej nepoškvrnenej obeti vyžaduje čistotu srdca a rúk, čiže
vnútorných pocitov a činnosti.

Počas pôstu tento žalm sprevádza spoločenstvo veriacich na ceste k Veľkej Noci.
(Jn 15,7, 1Kor 4,4, 1Kor 4,7, Ef 1, 3 -4)

WordPress Video Lightbox Plugin