Žalm 30

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 30

Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil
a že si nedovolil, aby sa moji nepriatelia radovali nado mnou.
Pane, Bože môj, k tebe som volal
a ty si ma uzdravil.
Pane, vyviedol si ma z_ríše zosnulých,
navrátil si mi život, aby som nezostúpil do hrobu.
Na harfe hrajte Pánovi, jeho svätí,
vzdávajte vďaky jeho menu svätému.
Lebo len chvíľku trvá jeho hnev,
ale celý život jeho láskavosť.
Podvečer je nám hosťom plač
a radosť nad ránom.

II

Keď som bol v bezpečí, povedal som si:
„Už nikdy sa nezakolíšem.“
Pane, vo svojej priazni si ma obdaril
mocou a cťou.
Keď si však odo mňa odvrátil svoju tvár,
hneď sa ma zmocnil strach.
K tebe, Pane, volám,
svojho Boha prosím o milosť.
Aký úžitok by bol z mojej krvi,
keby som v zemi skazu vzal?
A či ťa prach môže velebiť
alebo hlásať tvoju vernosť?
Čuj, Pane, a zmiluj sa nado mnou;
Pane, buď mi na pomoci.
Môj nárek si obrátil na tanec,
roztrhol si moje rúcho kajúcne a radosťou si ma opásal,
aby ti moja duša spievala a nestíchla už nikdy.
Pane, Bože môj, naveky ťa chcem velebiť.

Komentár

Týmto žalmom oslavoval Izrael vysvätenie chrámu po jeho rekonštrukcii. Žalm bol
modlitbou vďaky Bohu za znovuobnovenie komunity, ktorá bola roztratená v exile
a blízka úplnému zničeniu. (1Mak 4, 52n, 2Mak 10,1n). Tento žalm je aj súčasťou
Hallelu.

Vyjadrenia, ktoré nachádzame u žalmistu v tomto žalme sú celkom blízke nášmu
životu. Koľkokrát nás pozemské dobrodenia, úspech našich aktivít robia príliš
sebavedomými, očakávajúcimi a prehnane dôverujúcimi v seba a v naše schopnosti, takto sa v nás oslabuje dôvera v Boha a stávame sa nerozumnými.

Boh Otec zmenil Kristov plač na spev vďaky (posvätný tanec tvoril časť rituálu vďaky) a premenil jeho smrteľné oblečenie na oblečenie radosti večného života.

Tento žalm sprevádza putovanie veriacich pôstom a učí ich vidieť Pánovu spásu. Keď zomierame s Kristom, zanechávame svoju pýchu a keď vstávame z mŕtvych, znovu nachádzame dôveru v Bohu a s dôverou pomoc a milosť. Učme s spolu so žalmistom pochopiť správny význam mnohých skúšok, ktoré prichádzajú v našom živote (Hebr 12,6) – Božia dobrota a láskavosť trvá celý život.

„Bol si pochovaný tiež v ten večer keď v pozemskom raji zapadlo slnko
spravodlivosti… a bol si odetý do oblečenia hriechu a smrti.“ V tomto bode Pán
prišiel, aby nám pomohol: „stal sa človekom, bol slabý s nami a taký prosil za nás
a stal sa prostredníkom medzi Bohom a človekom, aby znovu priblížil človeka
k Bohu.“ (Sv. Augustin).

WordPress Video Lightbox Plugin