Žalm 33 – 3. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Komentár

„Biblický človek nikdy nevnímal svet ako „prírodu“, ale ako „stvorenie“, v ktorom
odkrýval znak najvyššieho a účinného slov, ktoré bolo Stvoriteľovo. Náš žalm
vyjadruje lyrickým spôsobom túto teologickú úvahu cez hymnus Božiemu
stvoriteľskému slovu, v jeho činnosti vo vesmíre a v prozreteľnostnom pôsobení
Božieho slova v činnosti v histórii. Táto spoločná chórová oslava vystupuje zo zeme
ako uznanlivá odpoveď veriaciho, ktorý kontempluje vznešené Božie dielo, ktoré Boh
vniesol do chaosu matérie a času…

Kto sa opiera o Stvoriteľa sa nemusi báť kozmického chaosu a „neporaziteľných
armád“ v histórii: „iba v ňom je skutočná útecha, iba v ňom je naša dôvera.“ (G. F.
Ravasi)

Predstava Boha, ktorý vdychuje život do človek je plná neskutočnej krásy a ked
meditujeme nad touto udalosťou, môžme viac ako predtým meditovať nad našou
prináležitosťou k Pánovi, pretože my sme plní jeho dychu, jeho života. Sv. Pavol
píše: nie viac ja žijem vo mne, ale Kristus žije vo mne. (Gal 2,20) Pán robí všetky
svoje diela iba tým, že jednoducho hovorí, tak prikazuje, toto je moc nášho Boha.

„Verím, že centrum žalmu je vo vyjadrení „on, čo každému osve utvoril srdce“ z v. 15.
On pozná dušu a iba On, ktorý stvoril srdce, vie, čo je dobré pre človeka. Pavol to
zdôrazňuje: „V ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho,
ktorý koná všetko podľa zámeru svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy; my,
ktorí sme už predtým mali nádej v Kristovi.“ Túžbou je spoločenstvo a toto sa stáva
skutočným v milosrdenstve, ktoré dvíha zo smrti a dáva život. My ho môžme chváliť,
pretože našej slobode neprikazuje, ale ponúka, nerozhoduje o našej činnosti, ale
znovu nás dvíha, keď padáme. Je ako matka, pretože každému z nás utvoril
srdce.“(C. Quaranta)

WordPress Video Lightbox Plugin