Žalm 34 – 3. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 34 3. časť: komentár
„Toto alfabetické požehnanie (abecedné) patrí ku duchovnosti „chudobných
Jahweho“, tých, ktorí sa utiekajú iba k Bohu, zriekajú sa manipulácie a taktiky
nespravodlivých a opierajú sa iba o svoju holú vieru.
Odovzdanie sa Bohu – ako učí tento žalm – je prameňom radosti a pokoja
a skúsenosť žalmistu, ktorá je osobná (v.5-11) sa stáva spoločnou oslavou
v spoločenstve veriacich.
Nádherný je obraz vo v. 6 „Na neho hľaďte a budete žiariť, nebudete mať viac
smutné tváre“. Ako komentuje sv. Pavol v druhom liste Korinťanom: „ my všetci s
odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás
premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.“ (3,18).
Chudobný, ktorý je zahalený do Božieho svetla a chránený svätým anjelom cíti, že
Boh samotný je prítomný v jeho rodinom stane a skutočne on „býva v stanoch
spravodlivých“ (v.8)“ (G.F. Ravasi)

WordPress Video Lightbox Plugin