Žalm 35 – 1. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Komentár žalm 35 1. časť:
Tento žalm zložil pravdepodobne Dávid počas jedného zo svojich prenasledovaní,
ktoré musel znášať zo strany Šaula (1Sam 24,12).
V prvých veršoch žalmu autor povoláva ku svojej pomoci Boha bojovníka, ktorý
bojoval po boku svojho ľudu v mnohých bitkách, aby im pomohol získať zasľúbenú
zem a aby bránil Izrael pred útokmi jeho nepriateľov.
Žalmista pomocou častých rodinných obrazov, ktoré sú prítomné v prosebných
modlitbách opisuje prenasledovania, ktoré zažíva.
Horúca prosba sa dvíha z ubolenej duše žalmistu: „Dokedy sa Pane budeš na to
pozerať?“ Prosí o oslobodenie pre seba od tohto bezbožného ľudu a sľubuje verejné
vzdávanie vďaky a zvoláva spravodlivosť na nepriateľov, aby všetci spravodliví a
dobrí ľudia sa s ním mohli tešiť z oslavy Boha.
„Pane, ty to vidíš, nemlč, nebuď neprítomný, vzdialený.“: úprimný protest, takmer
provokačný, ktorý počujeme od prenasledovaného, ktorý má pocit, že Boh na neho
zabudol a nechal ho uprostred revúcich šeliem. Toto je hlavný tón tohto žalmu,
v ktorom sa žalmista obracia na Boha, ktorý je obrnený štítom, mečom, kopijou
a sekerou.
Sťažnosť básnika je podobná orientálnemu deklamovaniu a v následných vlnách sa
stále vracia ku tým istým témam prinášajúcim utrpenie. Trikrát vskutku vrhá svoj krik
k Bohu, sťažuje sa na krutých prenasledovateľov a opisuje trpkú osobnú skúsenosť
a opiera sa o istotu vypočutia. (v.1-10, 11-18, 19-28)
„Brány sveta, v ktorom žijeme sa zdajú byť plné prítomných démonov… zdá sa akoby
Boh sám nakreslil komédiu života alebo v nej bol prítomný bez záujmu. Ale toto sa
deje preto, že Boh sa ukrýva a čaká, že ho objavíme a prijmeme do svojho života“
(J.A.Heschel). Ak je hľadaný a prijatý, tak Pán mení dejiny a zjavuje sa ako Boh
chudobných a utláčaných.“ (G.F.Ravasi, D. M. Turoldo)
Kristus sám seba identifikoval so spravodlivým prenasledovaným, ktorý sa modlí v
žalme, keď hovorí: „Nenávideli mňa a môjho Otca, aby sa naplnilo Slovo napísané v
ich Zákone: Nenávideli ma bez dôvodu.“ (Jn 15,24 – 25)
Nezabúdajme v našej modlitbe na tých, ktorí sú prenasledovaní i na tých, čo ich
prenasledujú. (Lk23,24)

WordPress Video Lightbox Plugin