Žalm 35 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 35 2. časť komentár:
„Pýtajme sa: kto hovorí v tomto žalme? Iste to je nejaký Hebrej pred Kristom, je to
predovšetkým muž, ktorý je zatrpknutný, sklamaný, nesústredený, smädný po
spravodlivosti. Nedarí sa mu ani hovoriť, iba ak výkrikmi bez nejakej väčšej logiky,
jeho modlitba sa javí ako neusporiadaná, ale pochopiteľná a veľmi blízka tomu, kto
musí čeliť životu s radosťami a bolesťami v následnosti a prekvapivo. Nie je to
skúsenosť viac, či menej všetkých žijúcich?
Skúsme bádať v tomto žalme, ale dajme mu istý poriadok ku našej službe
a zjednodušme si ho, aj preto, že je trocha dlhší.
Žalm sa otvára pozvaním Bohu, aby zobral zbrane, ktoré sa používali pred 2000
rokmi: štít, sekera, meč, kopija. Proti nejakým nepriateľom jedného sluhu, ktorému je
ubližované. Ten, bez mena a takmer akoby povedal Pirandello, pán „jeden nikto zo
státisícov“, má priateľov, kedysi milovaných a teraz nenávistných:
„Lebo bez príčiny mi nastavili sieť, bez dôvodu mi vykopali jamu… Vystúpili kriví
svedkovia a pýtali sa na to, o čom nemám ani tušenia. Za dobré sa mi odplácali zlým;
som celkom opustený… Ale keď som klesol ja, oni sa zaradovali a hneď sa zhŕkli;
zhŕkli sa proti mne a bili ma i tí, ktorých som ani nepoznal. Bez prestania ma trhali,
dráždili ma, posmievali sa mi a zubami škrípali proti mne… Nech si v srdci nehovoria:
„Dobre, ako sme si želali.“ A nech nehovoria: „Zhltli sme ho.“
Čo však vykonal úbohý žalmista?
„Keď oni boli chorí, ja som nosil rúcho kajúcne. Umŕtvoval som sa pôstom a v srdci
som sa stále modlil. Ako k priateľovi, ako k bratovi som sa správal k nim; zármutok
ma zohol, akoby som oplakával vlastnú mať.“
Prekvapuje nás nie malá láska ku tým, ktorí sa potom, ktovie prečo (prihodí sa…)
stali jeho nenávistnými nepriateľmi. Sklamanie je teda mimoriadne silné, nesmierne
trpké a bolestné. Z neho sa rodí túžba po spravodlivosti zo strany svojho Boha,
pretože sa zdá, že aj on je zapojený: drtivé víťazstvo nepriateľov by znamenalo
porážku aj pre Jahweho, pre Boha, ktorý sa stará o svojich služobníkov:
„Úbožiaka zachraňuješ z rúk tých, čo sú silnejší od neho, chudáka a bedára pred
lúpežníkmi.“
Toto bola vskutku silná viera žalmistu. Tu sa rodí to zvolanie také intenzívne tomu
Bohu, ktorý je najlepším bojovníkom a najviac ozbrojeným:
„Pane, ako dlho sa budeš na to dívať? Zachráň ma pred ich zlobou a pred levmi život
môj… Pane, ty to vidíš, nuž nemlč; Pane, nevzďaľuj sa odo mňa. Prebuď sa, vstaň a
zachráň ma, Pán môj a Boh môj, ujmi sa môjho sporu…  Nech sa hanbia a červenajú
všetci dovedna, čo sa tešia z môjho nešťastia, nech hanba a potupa zaodeje tých, čo
sa povyšujú nado mňa…“

Je jasné, že sme ešte ďaleko od evanjelia odpustenia a spásy pre všetkých. Avšak je
aj pravdou to, že Otec Ježiša nie je len ten dobručký, pre ktorého všetko ide dobre
a ktorý nemá záujem na obrane chudáka a jeho práv, hlavne toho úbožiaka, ktorý ho
vzýva a ktorý mal rád aj nepriateľa.
Toto bol ten pokoj, ktorý Boží sluha očakával, zvolával, po ktorom túžil so všetkých
svojich vyčerpaných síl. Žalm predpokladá Boží vstup (konečne!), ktorý má priniesť
pokoj jeho sluhovi, aj keď sa o ňom nehovorí. Avšak je ho vidno podľa vyjadrení
chvály a vďaky žalmistu, do ktorej túži zapojiť aj iných:
„Budem ťa oslavovať vo veľkom zhromaždení a chváliť uprostred zástupov… Nech
sa tešia a radujú tí, čo aj mne žičia spravodlivosť, a nech stále hovoria: „Nech je
zvelebený Pán, čo svojho sluhu obdarúva pokojom.“ Vtedy môj jazyk bude rozprávať
o tvojej spravodlivosti a bude ťa oslavovať deň čo deň.“
Aj zo svojimi limitmi tento žalm pre nás ponúca vzácnu perlu pre našu modltbu…
Samozrejme, my máme na pleciach a pred očami srdce iného výnimočného
Jahweho Sluhu, muža bolesti, ktorý vie, čo je bolesť, ktorého týrali vlastní ľudia,
avšak je víťazom nad zlom a smrťou, schopný modliť sa na kríži za svojich
nepriateľov a ponúknuť aj im Nebo. On nás pozýva každý deň k tomu, aby sme
prosili o odpustenie a odstránenie hriechov a toto sa máme učiť ponúkať aj našim
dlžníkom (čo hádam jedného dňa budeme vedieť robiť… podľa jeho vzoru a vo svetle
jeho modlitby)…“ (Giovanni Giavini)

WordPress Video Lightbox Plugin